Hva er klarspråk?

Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.

Se Skedsmo kommunes gamle og nye versjon av skolebrevet i tekstbasen.

Se Gran kommunes gamle og nye versjon av brev om hjemmetjenester 

Artikkel: Still spørsmål til tåkespråket.

Hva er klarspråk?

Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. 

Trenger dere hjelp til å språkarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen? KS tilbyr kurs for kommunalt ansatte, støtte til klarspråksarbeid og har utviklet flere gode verktøy.