Tromsø kommune har laget en bruksanvisning for hvordan dere bør jobbe med klart språk i tjenestedesign. Veilederen inneholder åtte steg til å lykkes med brukervennlige tjenester. Arbeidet ble støttet fra program for klart språk i KS. 

Lenkeblokk Icon Bruksanvisning for klart språk og tjenestedesign