Hva kan dere bruke metoden til?

Oppgavebasert testing egner seg for å teste alle slags tekster, uansett format og kanal. Metoden egner seg for eksempel godt når dere vil teste om en (del av en) nettside, en app eller et skjema fungerer i bruk – og det er en god metode for underveistesting på veien mot en ferdig løsning. 

Dette trenger dere for å gjennomføre

 • teksten, nettsiden eller skjemaet dere ønsker å teste – på skjerm eller i utskriftsversjon
 • seks–åtte testpersoner i målgruppen som dere rekrutterer selv eller med hjelp fra en ekstern aktør
 • en intervjuer/fasilitator som snakker med testpersonen
 • en observatør som observerer og noterer (men ikke snakker)
 • et egnet lokale der dere kan gjennomføre testingen
 • utstyr til å filme hvis dere ønsker å ha film til dokumentasjon eller argumentasjon internt
 • litt mat og drikke
 • eventuelt gavekort eller en annen gave som takk for hjelpen

Slik gjør dere det

Forbered testingen – lag testoppgaver

Oppgavebasert testing går ut på å gi testpersonene oppgaver som de skal løse. Ved å observere handlingene og notere svarene får dere et grunnlag for å vurdere om teksten/løsningen er klar og tydelig eller trenger forbedringer.

Pass på å ikke stille ledende spørsmål eller ja/nei-spørsmål, og unngå gjerne å bruke de samme uttrykkene som er i bruk i løsningen som skal testes. Be dem for eksempel ikke om å finne knappen de skal klikke på for å søke byggetillatelse, men spør dem hvordan de vil gå fram for å søke.

Lenkeblokk Icon Eksempler på gode spørsmålsformuleringer for ulike typer tekster (bokmål) Lenkeblokk Icon Eksempler på gode spørsmålsformuleringer for ulike typer tekster (nynorsk)

 

Oppgavene kan ha beskjedform (imperativ), for eksempel slik:

 • Fyll ut skjemaet.
 • Endre SFO-plassen til barnet ditt fra hel til halv plass.
 • Finn ut hvor du skal ringe hvis du har spørsmål om renovasjon.
 • Finn fram til svømmehallens åpningstider.
 • Finn ut om dine foreldre kan få hjemmehjelp.

Ofte er det enda enklere å stille spørsmål, særlig hvis du skal teste ut enkeltdeler av informasjonen, for eksempel slik:

 • Når er fristen for å svare?
 • Hvordan kan du gi kommunen innspill til forslaget?
 • Hva skal du gjøre hvis du har halvtomme malingsspann du ønsker å bli kvitt?
 • Hva gjør du hvis du ønsker å bytte til en annen barnehage midt i året?
 • Hvilke alternativer har du nå, etter å ha fått dette vedtaket?
 • Hva kan du gjøre hvis du vil klage på kommunens avgjørelse?

Tips!

Gjør det enkelt – vis teksten på en bærbar pc, iPad eller mobil.

 

Gjennomfør testingen – noter hva testpersonene gjør og sier

 • Innled med å fortelle hvorfor dere gjennomfører testingen, og hva dere vil få ut av det. Fortell at dere er interessert i å se hvordan testpersonen intuitivt løser oppgavene underveis, og at dere ikke er på jakt etter korrekte svar. Understrek at det er teksten/løsningen dere tester, ikke testpersonen. Berolige testpersonene med at alle handlinger de gjør underveis, helt sikkert er representative for svært mange andre potensielle brukere også.
 • Gå i gang med å gi testpersonen de aktuelle oppgavene – én etter én. Bruk skjemaet til å notere i underveis. Be testpersonen om å tenke høyt og beskrive hva han eller hun tenker og gjør, som en radioreporter. Gi testpersonen bekreftelser underveis i form av «det er fint, takk» og «dette er nyttig for oss». Bruk god tid, og la testpersonen få prøve seg uten at du kommenterer for mye. Hvis personen blir stresset eller står fast, følg opp med kommentarer som «hva tenker du nå?» og etter hvert «det er greit, vi går videre».
 • I den første delen av testingen skal dere snakke minst mulig og bare observere. Nå kan dere i tillegg stille noen kontrollspørsmål for å se om brukeren har forstått teksten, og om de viktigste poengene kommer tydelig nok fram.
 • Når dere er gjennom de planlagte oppgavene, kan dere gjerne be om generelle tilbakemeldinger og helhetsinntrykk. Prøv gjerne å oppsummere litt og samle tråder, og be eventuelt testpersonen om forslag til forbedringer.
 • Avslutt med å takke så mye for hjelpen og eventuelt dele ut gavekort eller annen hilsen som takk for hjelpen.

Samle og analysere resultatene

 • Når alle testene er gjennomført, sammenstiller og analyserer dere resultatene. Vurder funnene: Hvis flere personer ikke klarte en oppgave, gjorde de samme feil? Reagerte de på de samme ordene?
 • Bruk skjemaet til å systematisere funn og foreslå tiltak.
Lenkeblokk Icon Skjema for planlegging, gjennomføring og oppsummering

Tips!

Film gjerne testingen og bruk det internt til dokumentasjon og forankring. Husk å be om tillatelse!

Digitale løsninger for mer avansert testing

Det er utviklet en rekke digitale løsninger for mer avansert oppgavebasert testing:

 • Morae fra TechSmith
 • Silverback – for Mac
 • Camtasia
 • Lookback
 • Optimal Workshop
 • Click Heat – Chalkmark
 • Loop 11
 • Validatly