Hva kan dere bruke metoden til?

Geriljatesting er effektivt for å teste begreper, kortere tekster og enkle løsninger på flere personer på kort tid og med enkle midler. Dere kan teste utkast på noen brukere for å se om dere er på rett spor. Så kan dere gjøre endringer ut fra innspillene dere får, og gjerne teste den justerte versjonen på nye brukere.

Dette trenger dere for å gjennomføre

 • teksten eller tjenesten dere ønsker å teste – på skjerm eller utskrift
 • seks–åtte testpersoner i målgruppen som dere oppsøker der de er, for eksempel på servicetorget, i gågata eller i idrettshallen
 • en intervjuer/fasilitator som snakker med testpersonen og noterer innspill, ev. kan dere være to som deler oppgavene mellom dere
 • ca. 10 minutter per testperson

Slik gjør dere det

Forbered testingen – lag testoppgaver

Geriljatesting gir muligheten for å teste deler av en tekst kjapt og effektivt for å avdekke om informasjonen er forståelig og tydelig. Siden testingen skal gå kjapt, må dere velge dere ut det viktigste dere ønsker å finne ut av, og gå rett på sak: Hva skal du gjøre etter å ha fått denne SMS-en fra kommunen? Hva er forskjellen på tiltakshaver og ansvarlig søker? Du skal søke om barnehageplass – hvordan gjør du det? Noter de aktuelle spørsmålene i skjemaet.

Pass på å ikke stille ledende spørsmål eller ja/nei-spørsmål. To–tre oppgaver eller spørsmål per person er nok.

Lenkeblokk Icon Eksempler på gode spørsmålsformuleringer for ulike typer tekster (bokmål)

Gjennomfør testingen – noter hva testpersonene gjør og sier

 • Oppsøk brukerne av tekste eller tjenesten der de er – for eksempel på gjenvinningsstasjonen eller i saksbehandlerkøen. Vær imøtekommende og gjør det enkelt å se at dere er fra kommunen, for eksempel ved å ha kommunens adgangskort synlig.
 • Introduser dere helt kort som representanter fra kommunen som trenger hjelp til å gjøre informasjon/tjenester/løsninger så gode som mulig for innbyggerne. Understrek at det er teksten/løsningen dere tester, ikke testpersonen, og at dere ikke er ute etter riktige eller feil svar.
 • Når dere har fått tak i en testperson, gå rett på sak. Kanskje må dere stille et kontrollspørsmål for å sjekke om personen er i målgruppen, men det er ikke rom for en lang innledning. Det er heller ikke tid til samtykkeerklæringer når dere geriljatester. Det betyr at dere ikke kan filme eller ta opp samtalen.
 • Noter funn på en enkel måte i skjemaet. Tester dere formuleringer, er det først og fremst svarene som er interessante, men noter gjerne også om testpersonen nøler, rister på hodet, ler osv. Tester dere en digital løsning, noterer dere hva testpersonen gjør og sier.
 • Avslutt med å takke for at testpersonen har bidratt til å hjelpe kommunen med å forbedre seg.

Oppsummer resultatene og lag en liste med tiltak

 • Oppsummer funnene til slutt – bruk gjerne skjemaet.
 • Diskuter dere fram til en liste med tiltak hvis testingen viste at teksten/løsningen hadde forbedringspotensial.
Lenkeblokk Icon Skjema for planlegging, gjennomføring og oppsummering