Sidsel Nordhagen kommer fra en ledende stilling som Director, Executive Advisory i Sopra Steria. Før Sopra Steria har hun jobbet i mange år som toppleder i Lørenskog kommune, blant annet som teknologidirektør.

- Det er med både stor glede og høy forventning jeg ser fram til å starte på jobben med å videreutvikle KS-Digitale fellestjenester sammen med de ansatte, KS og landets fylkeskommuner og kommuner. Ambisjonene innen digitalisering er høye, og behovene likeså. Dette selskapet skal bidra til at norske kommuner lykkes raskere med digitaliseringen som igjen skal gi en enklere hverdag for innbyggere og ansatte. Samarbeid gir både raskere resultater og lavere kostnader, og dette selskapet er et viktig verktøy for å få det til.  Å jobbe sammen med dyktige kolleger, samarbeidspartnere og styret med dette svært viktige samfunnsoppdraget er noe jeg virkelig ser fram til å starte på i oktober, sier Sidsel Nordhagen.

Målrettet leder

- Sidsel har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun kjenner kommunal sektor godt, både generelt og særlig når det gjelder arbeidet med digitalisering og utvikling av digitale tjenester, sier styreleder i KS-Digitale fellestjenester Erik Hansen. – Vi får en målrettet leder som kan bidra til nødvendig omstilling, strukturert videreutvikling og godt arbeidsmiljø i selskapet.

- Dette er nødvendig for å sikre at selskapet leverer fremtidsrettede digitale tjenester til en samlet kommunal sektor. Styret har stor tiltro til at ny daglig leder vil bidra til å utvikle KS-Digitale fellestjenester til kommunal sektors felles virksomhet for utvikling, drift, forvaltning og utbredelse av felles-kommunale løsninger og komponenter, sier Erik Hansen.

Kontakt: Sidsel.nordhagen@ks.no