Lenkeblokk Icon Presentasjonen fra webinaret ser du her

Alle landets kommuner og fylkeskommuner kjøper i dag en eller flere digitale fellestjenester av KS. Eksempler er tjenesten SvarUt, KS læring og DigiSos - digital søknad om sosialhjelp.

Når selskapet KS-Digitale fellestjenester AS etableres, må alle kommuner og fylkeskommuner samtykke til overføring av nåværende avtaler fra KS til det nye selskapet. I tillegg skal det inngås en samarbeidsavtale mellom KS, selskapet og kommunen.

KS arrangerer webinar om selskapsetableringen den 8. august kl.09.00 - 10.00. Her blir det informasjon og mulighet for å stille spørsmål underveis.  


Lenke til sendingen: Klikk her for å bli med i møtet

Overføres 1. september

KS stiftet 23. juni et nytt ikke-kommersielt aksjeselskap for digitale fellestjenester i kommunal sektor – KS-Digitale fellestjenester AS (DIF). Ambisjonen er at selskapet skal bli en sentral kraft i digitaliseringsarbeidet i sektoren.

  1. september 2023 overføres avdelingen til det nyopprettede selskapet gjennom en virksomhetsoverdragelse. Selskapet er fra samme dato leverandør av digitale fellestjenester til kommuner og fylkeskommuner.

KS ber nå kommunene og fylkeskommunene signere to avtaler:

  • Samtykke til overføring av gjeldende avtale om kjøp av digitale fellestjenester fra KS
  • Tiltredelse til Samarbeidsavtale mellom KS, KS-Digitale fellestjenester AS og kommune/fylkeskommune

Bakgrunn for behovet for signaturer er beskrevet i brevet som er sendt ut før sommeren til alle kommuner og fylkeskommuner.

Lenkeblokk Icon Les også artikkelen: KS etablerer aksjeselskap for digitale fellestjenester