Lenkeblokk Icon Her finner du presentasjonen fra webinaret 8. august

KS stiftet 23. juni et nytt ikke-kommersielt aksjeselskap for digitale fellestjenester i kommunal sektor – KS-Digitale fellestjenester AS (DIF).

Ambisjonen er at selskapet skal bli en sentral kraft i digitaliseringsarbeidet. Denne prosessen henger sammen med vedtaket på KS´ landsting i februar i 2020 som gav KS et forsterket mandat og nye oppgaver innen digitaliseringen av kommunal sektor og utbredelse av sammenhengende tjenester.

Overføres 1. september

Selskapet tar utgangspunkt i dagens avdeling for digitale fellestjenester i KS som alle kommuner og fylkeskommuner i dag kjøper tjenester fra. Antall tjenester og bruk av løsningene har hatt stor vekst de senere årene. De mest kjente tjenestene er SvarUt, digital søknad om sosialhjelp (DigiSos) og folkeregister-tjenester (Fiks-folkeregister).

1. september 2023 overføres avdelingen til det nyopprettede selskapet gjennom en virksomhetsoverdragelse. Selskapet er fra samme dato leverandør av digitale fellestjenester til kommunal sektor.

KS ber nå kommunene og fylkeskommunene signere to avtaler:

  1. Samtykke til overføring av gjeldende avtale om kjøp av digitale fellestjenester fra KS
  2. Tiltredelse til Samarbeidsavtale mellom KS, KS-Digitale fellestjenester AS og kommune/fylkeskommune

Bakgrunn for behovet for signaturer er beskrevet i brevet som er sendt ut. 

Lenkeblokk Icon Brev: Selskapet KS-Digitale fellestjenester AS etableres

Webinar med informasjon i august

KS arrangerer webinar om selskapsetableringen den 8. august kl.09.00 - 10.00. Praktisk informasjon om gjennomføringen vil ligge på ks.no i forkant.

Mal for hovedavtalen om bruk av FIKS-plattformen og øvrige tjenesteavtaler ligger åpent på https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/ .