KS Digitale fellestjenester AS (DIF) overtar virksomheten i avdeling Digitale Fellestjenester fra fredag 1. september. KS har etablert et 100 prosent eiet ikke-kommersielt aksjeselskap som har hovedkontor i Bergen.  

Leverer digitale fellestjenester 

1. september 2023 overføres avdelingen til det nyopprettede selskapet gjennom en virksomhetsoverdragelse. Selskapet er fra samme dato leverandør av digitale fellestjenester til kommunal sektor.

KS Kommunesektorens organisasjon (KS) har siden 2021 arbeidet med å utrede og etablere et nytt selskap for digitale fellestjenester, KS Digitale fellestjenester AS. Selskapet skal videreføre digitale fellestjenester og Fiks-plattformen som ligger organisert under avdelingen Digitale fellestjenester hos KS.  
Alle kommuner og fylkeskommuner kjøper tjenester knyttet til denne virksomheten fra KS. Avdelingen Digitale fellestjenester i KS driver utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av de digitale fellestjenestene.  

Samtykker fra kommuner og fylkeskommuner 

Avdelingen som overdras har tilknyttet 22 ansatte, og tilbyr 18 digitale fellestjenester.  

Virksomhetsoverdragelsen omfatter virksomheten slik denne er definert i avtalen, herunder alle eiendelene, kontraktene, ansatte og forpliktelser som beskrevet i avtalen.  
For overføring av kontrakter om bruk av Fiks-plattformen og digitale fellestjenester, er det gjennom sommeren innhentet samtykke fra kommuner og fylkeskommune. 

Markering i Bergen 7. september 

Oppstarten av KS Digitale fellestjenester AS markeres i Bergen 7. september med blant annet styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant Nikolai Astrup, byråd for finans, næring og eiendom (og digitalisering) i Bergen kommune Per-Arne Hvidsten Larsen og representanter for Bergen kommune, IKT-Norge og Digtaliseringsdirektoratet.  

Lenkeblokk Icon Oppdragsdokument DIF Lenkeblokk Icon Eierstrategi DIF