Datagrunnlaget importeres til kommunens matrikkelklient og kan utnyttes direkte forutsatt at den aktuelle klienten støtter denne tjenesten. På sikt er det et mål at eByggeSak kan fungere som klientløsning for oppdatering av matrikkelen direkte. Dagens grensesnitt støtter følgende dataflyt mellom eByggeSak og kommunens matrikkelklient:

  • eByggesak mottar en søknad med strukturerte data og vedlegg fra eByggesøknad system via Fellestjenester Bygg ved hjelp av Fiks/SvarInn. Samme datastrukturer og vedleggsstruktur kan bygges opp manuelt i eByggesak ved mottak av søknad i andre kanaler enn Fellestjenester Bygg.
  • Saksbehandler behandler saken og kontrollerer at søknaden har tilstrekkelig informasjon til at det kan fattes et vedtak. Saksbehandler kompletterer og korrigerer søknadsdataene ved behov.
  • Før vedtaket fattes, kontrollerer eByggesak at saken har tilstrekkelig data og tegninger til matrikkelføringen.
  • Når vedtak er fattet i eByggesak, kontrollerer eByggesak om tiltaket skal matrikkelføres.
  • Hvis tiltaket (tiltakene) skal matrikkelføres, bygger eByggesak opp en datastruktur for matrikkelføringen som består av data fra saksbehandlingen, matrikkelinformasjon og tegninger som ligger til grunn for vedtaket.
  • eByggesak sender deretter denne datastrukturen og tegningene til Matrikkelklienten ved hjelp av Fiks IO.
  • Matrikkelklienten mottar datastruktur og tegninger ved hjelp av Fiks IO.
  • Matrikkelfører fører tiltaket i Matrikkel / FKB. Her skisseres det også muligheter for at Matrikkelklienten basert på et regelsett kan matrikkelføre enkelte tiltak automatisk.
  • Når tiltaket er matrikkelført / ført i FKB, sender Matrikkelklienten en kvitteringsmelding tilbake til eByggesak via Fiks IO.
  • eByggesak mottar kvitteringsmeldingen via Fiks IO og oppretter milepæl for matrikkelføring i saken

Matrikkelrapporten