SkoleSec gir deg god og kompetent drahjelp til å strukturere arbeidet rundt personvern og informasjonssikkerhet

Sindre L. Flesvig, leder for faggruppe for oppvekst i Digi Innlandet

Les mer om Diginettverkene her

Foto: Illustrasjon: Bly

Lenkeblokk Icon Diginettverkene

SkoleSec er et prosjekt som ledes av KS i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet gjennomførte våren 2022 en pilot i samarbeid med Digi Vestland, som er ett av flere regionale digitaliseringssamarbeid i Norge. Målet var å utvikle en veiledertjeneste om personvern og informasjonssikkerhet for skoleeiere og -ledere.
Ti kommuner gikk sammen for å gi og få veiledning i å kartlegge, prioritere og gjennomføre arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i egen kommune. Erfaringene fra piloten har siden blitt videreført i nye veiledertjenester, med kommuner i Digi Agder, Digi Innlandet og Digi Viken. 
 

Veiledertjenesten videreføres denne høsten i Digi Vestland, Digi Innlandet og Digi Viken. SkoleSec har innledet dialog også med andre digitaliseringsnettverk eller kommunesamarbeid om å gjennomføre veiledertjenesten. Også andre regioner vurderer å gjennomføre Skolesec i sine nettverk, etter å ha hørt de gode erfaringene. 

Systematisk tilnærming til arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet 

Arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet er stort og krevende, og det kan være vanskelig å vite i hvilken ende det er best å begynne. I veiledertjenesten får kommunene hjelp til å gå systematisk til verks i arbeidet. Det er utarbeidet et eget kartleggingsverktøy som gir kommunene oversikt over dagens arbeid med personvern og informasjonssikkerhet i egen kommune. Resultatene fra kartleggingen brukes til å prioritere hvilke områder som er viktigst å få på plass først. Deretter utarbeides det en handlingsplan med prioriterte tiltak som gjennomføres med støtte fra veilederne. Til slutt evalueres effekten av gjennomførte tiltak før prosessen starter på nytt. 

Sindre L. Flesvig, leder for faggruppe for oppvekst i Digi Innlandet, mener veiledertjenesten har bidratt til å gjøre arbeidet mer håndterlig i kommunene.  

- SkoleSec gir deg god og kompetent drahjelp til å strukturere arbeidet rundt personvern og informasjonssikkerhet, og vi får hjelp til å stykke opp store temaer til mindre og mer overkommelige biter.  

Veiledning i «øyehøyde» 

En av suksessfaktorene i veiledertjenesten er at det er kommunene selv som veileder andre kommuner. Dette bidrar til at veiledningen er praksisnær og at det bygges nettverk og samarbeid på tvers av kommunegrenser. Veilederne følges opp av en egen mentor og har egne samlinger hvor de får kompetanseheving i relevante emner innen personvern og informasjonssikkerhet.  

Kristine Sætre, skulefagleg rådgjevar i Bømlo kommune, deltok i piloteringen av veiledertjenesten i Digi Vestland. Hun satte pris på å få veiledning i «øyehøyde». 

- Å ha ein rettleiar frå ein anna kommune som hadde jobba med dette som me no skulle ta tak i, gjorde at rettleiar lett forstod våre spørsmål og utfordringar i arbeid med personvern og informasjonssikkerhet. Rettleiinga me fekk vart derfor svært nyttig for oss fordi at den trefte godt det me hadde bruk for. Gjennom denne rettleiartenesta fekk me auka kompetanse i eigen kommune, samt konkrete tips og løysingar som me lett kunne ta i bruk når me skulle skape betre struktur i eigen kommune for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet. 

Samarbeid og nettverk på tvers av kommunegrenser 

Magnus Mork, seniorrådgiver i KS Agder og koordinator for veiledertjenesten i Digi Agder, er godt fornøyd med resultatene veiledertjenesten har gitt i deres region. 

- Veiledertjenesten har gitt nøkkelpersoner på feltet et nettverk som blant annet kan brukes til å dele erfaringer og måter å jobbe på. Deltakerne har gitt uttrykk for at de nå mye lettere tar kontakt med hverandre på tvers av kommunegrenser for å diskutere faglige problemstillinger. De melder også at veiledertjenesten har gitt viktig innsikt og kompetanse – og en visshet om at arbeidet de gjør er viktig. 

Har du spørsmål om veiledertjenesten eller ønsker bistand i å gjennomføre veiledertjenesten i ditt digitaliseringsnettverk eller -samarbeid, ta kontakt med prosjektleder i SkoleSec Christian Sørbye Larsen på christian.sorbye.larsen@ks.no