Du kan finne lokale kurs, nasjonale kurs, kurs for smale målgrupper og kurs for alle. Dette er en tjeneste som mange kommuner og fylkeskommuner har hatt stor glede av i en årrekke. Imidlertid har den tekniske løsningen som KS Læring baseres på nådd levetiden sin og leverer ikke det sektoren har behov for framover. Derfor er det satt i gang et prosjekt for å bytte ut løsningen og det er gjennomført et innsiktsarbeid for å finne behovene som sektoren har. Les rapporten fra innsiktsarbeidet her.

«Tromsø kommune er glade for at KS etter et grundig innsiktsarbeid agerer hurtig og er villige til å løfte læringsplattformen KS Læring til et nytt nivå gjennom å flytte over på en ny og moderne plattform» Bror Hartvigsen, systemansvarlig for KS Læring i Tromsø kommune.

Dette innsiktsarbeidet ble ferdig høsten 2023, og KS Digitale fellestjenester har startet arbeidet med å etablere en ny løsning. Løsningen skal anskaffes i markedet. Den nye løsningen skal være enkel å bruke både for ansatte, ledere og administratorene av løsningen.

Anskaffelsen vil pågå i første halvdel av 2024 og implementeringen starter så snart som mulig etter inngått avtale. Vi vil holde sektoren informert både gjennom jevnlig informasjon i brukerråd, spørretimer og samstyringsstrukturen, samt gjennom nyhetsbrev og oppdateringer på våre nettsider.

«Spennende og nødvendig anskaffelse som endelig flytter KS læring over til en moderne plattform! Jeg gleder meg på vegne av kommunens ansatte, dette blir bra!» Linda Charlotte Jahren Mørch, systemansvarlig og brukerrådsmedlem for KS Læring i Stavanger kommune.

Vi gleder oss til å kunne lansere den nye løsningen som vil fremme deling, kreativitet og kompetanseheving i hele sektoren!