KS Læring er en e-læringsportal for kommuner og fylkeskommuner. Her finner dere kurs og andre kompetansetiltak laget for og med kommunal sektor. Dere kan også dele deres egne kurs med andre. KS Læring er kommunal sektors digitale arena for læring og deling.

På portalen finner dere nettkurs, administrasjonssystem for arrangementer og ledere kan hente ut dokumentasjon på gjennomført opplæring og nødvendige sertifiseringer.

Nettkurs

På KS Læring finner du nettkurs og ressurser til fritt bruk. Ansatte i kommunal sektor kan ta nettkursene når og hvor de vil.

I tillegg til nettkurs kan dere finne informasjon om kurs og arrangementer, rutinebeskrivelser,  opplæring i systemer, forelesninger og strategidokumenter. Du finner kurs innen de fleste tjenesteområder, alt fra lokale nyansattkurs fra en liten kommune til store, nasjonale kurs som er relevante for et bredt publikum.

Du kan også finne kurs som er laget av statlige direktorater eller organisasjoner, som også er relevante for kommunal sektor. Ett eksempel på dette er klarspråkskurset «Den gyldne pennen» som er laget av Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet.

Mange kommuner har laget nettkurs for sine nyansatte på KS Læring. Dere kan opprette kurs og kan velge å dele disse med andre brukere på KS Læring. Når vi deler, jobber vi smartere!

Administrasjonssytem for arrangementer

KS Læring har også et administrasjonssystem for arrangementer, hvor man kan publisere informasjon om fysiske kurs eller andre arrangementer.

Dette systemet håndterer påmelding og setter opp ventelister ved stor pågang til kurset/arrangementet. Du kan også kommunisere og dele dokumenter med kursdeltakerne.

Hvis du trenger det kan du også be om fakturainformasjon fra de påmeldte.

Oversikt og rapporter

Ledere har tilgang til oversikter og rapporter over egne ansatte. De kan for eksempel finne informasjon om hvilke kurs de ansatte har gjennomført, hvem som har tatt et spesifikt kurs og eventuelt når man må ta en resertifisering.

Det er også mulig å lage «kompetanseprofiler» som er knyttet til jobbroller og sette opp integrasjoner slik at organisasjonsstrukturen i kommunen blir oppdatert automatisk. På denne måten kan ledere få dokumentasjon på gjennomført opplæring og nødvendige sertifiseringer.