• Kommunal sektors ambisjoner

  Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet har som målsetning å tydeliggjøre kommunal sektor sine interesser og behov i samhandling med nasjonale myndigheter, helseaktører og næringsliv. Samtidig bidra til å sette kommunene i stand til å foreta felles prioriteringer i samarbeidet med nasjonale myndigheter. Det utarbeides årlig portefølje for kommunal sektor, som viser hvilke aktiviteter kommunal sektor er blitt enige om å prioritere på kort og lang sikt. Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet gjenspeiler Nasjonal e-helsestrategi for helse og omsorgssektoren, og ambisjonene er godkjent i kommunal sektors samstyringsstruktur. Les kommunal sektors ambisjoner på ks.no

 • Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren

  Se oversikten over hvordan bruke Normens krav ved anskaffelser på direktoratets nettsider

 • Referansekatalogen for e-helse

  Blant annet standarder for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenester. Se referansekatalogen på nettsiden til direktoratet. 

 • Kommunale og nasjonale felleskomponenter

  Støtte for bruk av kommunale og nasjonale felleskomponenter og e-helseløsninger. Både eksisterende og støtte for ved innføring av nye. For eksempel FIKS-tjenester, Folkeregisteret, elektronisk meldingsutveksling, VKP, Kjernejournal etc.

 • Åpne grensesnitt for integrasjon

  Standarder for åpne grensesnitt for integrasjon med andre systemer og 3. part. For eksempel HL7 FHIR, OpenEHR, og ICD-10/11)

 • Rammeverk tillitstjenester

  Norsk Helsenett sitt rammeverk for tillitstjenester. Prosjekt: Tillitstjenester, API-håndtering og grunndata (TAG). Les mer om tillitstjenester på direktoratets nettsider.