Lokaldemokrati

KS skal fremme et levende lokaldemokrati, hvor aktiv involvering av innbyggere, god folkevalgt styring og egenkontroll, og høy etisk standard underbygger tilliten til forvaltningen, og svekker presset for statlig detaljstyring.

Mer om lokaldemokrati

Storbyene reagerer på overkjøringen av lokaldemokratiet

PRESSEMELDINGER

Storbyene reagerer på overkjøringen av lokaldemokratiet

Bykommunene i KS storbynettverk stiller seg bak Kristiansand kommune i en uttalelse om at regjeringens overprøving av kommunale vedtak er uakseptabel. Lokaldemokratiet bør avgjøre spørsmål om hvor kommunegrensene skal gå.

KS Lokaldemokratiundersøkelse tilbys ut 2022

KS Lokaldemokratiundersøkelse tilbys ut 2022

KS inviterer kommunene til å gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøkelse. Resultatene gir et godt grunnlag for videre arbeid med demokratiutvikling. Frist for gjennomføre undersøkelsen er utgangen av november.

Hvilke konsekvenser har «el-sparkesykkeldommen» for kommunesektoren?

Hvilke konsekvenser har «el-sparkesykkeldommen» for kommunesektoren?

Høyesterett avsa i 2021 dom i den såkalte el-sparkesykkelsaken. KS Advokatene har gjort en foreløpig vurdering av hvilke konsekvenser dommen kan få, og hvordan KS eventuelt kan følge opp rettsavgjørelsen for å ivareta kommunesektorens interesser.

Uakseptabel overkjøring av det lokale selvstyret

Uakseptabel overkjøring av det lokale selvstyret

KS mener at regjeringen overkjører lokaldemokratiet når de åpner opp for å dele Kristiansand kommune i strid med kommunestyrets eget vedtak.

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

- Vi forventer at regjeringen tar ansvar for å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, sa fylkesordførerkollegiets leder, Siv Henriette Jacobsen på Regjeringens kontaktkonferanse for fylkeskommunene.

Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon oppleves som et svært lite problem i kommunesektoren, viser en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av KS. Forventing om ulike former for uetisk adferd er derimot mer utbredt.

Les flere artikler

KONTAKT