Lokaldemokrati

KS skal fremme et levende lokaldemokrati, hvor aktiv involvering av innbyggere, god folkevalgt styring og egenkontroll, og høy etisk standard underbygger tilliten til forvaltningen, og svekker presset for statlig detaljstyring.

Mer om lokaldemokrati

Gratulerer med valget

Gratulerer med valget

- Kjære alle folkevalgte. Det er et ærefullt oppdrag og en tillitserklæring vi har fått fra innbyggerne i egne kommuner eller fylkeskommuner.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. Disse møtene er en arena for dialog mellom politisk ledelse i KS og regjeringen.

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Innbyggere og folkevalgte vurderer lokaldemokratiet ulikt. Selv om det ikke finnes én bestemt forklaring på hva godt lokaldemokrati innebærer, er åpenhet, klare ansvarslinjer og inkludering av opposisjonspolitikere klare fellestrekk.

Samfunnsengasjement driver lokalpolitikerne

Samfunnsengasjement driver lokalpolitikerne

De fleste lokalpolitikere engasjerer seg politisk fordi de ønsker å være med på å utvikle gode lokalsamfunn. Det viser en ny undersøkelse som er laget på oppdrag fra KS.

KS og KMD i dialog om hatefulle ytringer

KS og KMD i dialog om hatefulle ytringer

Kommunalminister Monica Mæland møtte KS, lokalpolitikere og ungdomspolitikere til dialogmøte om hat og trusler. Bakgrunnen var undersøkelsen KS presenterte i vår som viste at 4 av 10 lokalpolitikere har vært utsatt for hat eller trusler.

Råd for å forebygge hat og trusler

Råd for å forebygge hat og trusler

Guide til god ytringskultur, retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer forskning er noen av rådene som kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS for å motvirke hat og trusler.

Les flere artikler

KONTAKT