Til hovedinnhold

Lokaldemokrati

KS skal fremme et levende lokaldemokrati, hvor aktiv involvering av innbyggere, god folkevalgt styring og egenkontroll, og høy etisk standard underbygger tilliten til forvaltningen, og svekker presset for statlig detaljstyring.

Artikler

Mer om lokaldemokrati

Foto: KS

Unges rett til medvirkning

Ungdomsråd er et av de lovpålagte medvirkningsorganene i politiske prosesser lokalt og regionalt. Hvordan kan vi legge tilrette for at medvirkningen oppleves reell og meningsfull?

Foto: KS

Frivillige organisasjoners rolle i det norske demokratiet

Under den europeiske demokratiuken i Krististansand ble frivillige organisasjoners rolle i demokratiet satt på dagsorden.

Foto: KS

KS om regjeringens valg av forsøk: Slipp kommunene fri!

- Jeg hilser velkommen kommunal- og distriktsministerens eget utsagn om at vi må tørre å tenke mer nytt om hvordan kommunene skal løse oppgavene sine, sier Gunn Marit Helgesen, KS’ styreleder. Regjeringen har nå valgt hvilke forsøk de vil gå videre med.

Foto: KS

Fylkeskommunene vil bidra i det grønne skiftet

Areal må både bevares og benyttes riktig for å lykkes med det grønne skiftet. Da trengs fylkeskommunenes regionale perspektiv og kunnskap.

Foto: Anette Hansen

Forventet mer av regjeringens forsøksordning

- Jeg er forbauset over at regjeringen bruker så lang tid på å behandle alle søknadene om forsøk. Av 87 søknader har ennå ingen fått beskjed om at de er med i ordningen, sju måneder etter fristen, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Foto: Siv Dolmen

Strategikonferanser

Alle regionkontorene i KS arrangerer hvert år strategikonferanser for folkevalgte og administrative ledere. Konferansene er med på å legge grunnlaget for forhandlingene i lønnsoppgjøret og hvordan vi best møter utfordringer og muligheter fremover.

Les flere artikler

KONTAKT