Lokaldemokrati

KS skal fremme et levende lokaldemokrati, hvor aktiv involvering av innbyggere, god folkevalgt styring og egenkontroll, og høy etisk standard underbygger tilliten til forvaltningen, og svekker presset for statlig detaljstyring.

Mer om lokaldemokrati

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

PRESSEMELDINGER

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

- Det er positivt at den nasjonale veilederen understreker at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt. Den kan være et godt verktøy for kommuner i en krevende situasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Koronaens tid belyser kulturfeltets sterke kompetanse på kreativ bruk av ressurser, på å finne nye løsninger på nye utfordringer, tilpasse seg nye situasjoner og jobbe på nye måter.

Spørsmål og svar om folkevalgte organer

Spørsmål og svar om folkevalgte organer

Oppdatert 26.03.2020 kl. 13.10 KS får mange henvendelser fra folkevalgte som er usikre på hvordan de skal delegere myndighet og avholde møter i folkevalgte organer mens koronasituasjonen pågår. Her får du noen svar.

Arealbruk for vindkraft på land

Arealbruk for vindkraft på land

I hvilken grad har lokalt folkevalgte mistet råderetten over landarealene som nå bygges ut for vindkraft? Og hvor store er disse arealene? Erik Plathe og Jan Martin Ståvi fra Asplan Viak har sett på disse spørsmålene, men seminaret 17. mars måtte avlyses.

Ønsker et nasjonalt ungdomsråd

- Verden endres ikke uten ungdommer. Det er ofte vi som sitter på nye tanker, perspektiver, og vi ønsker å overta en bærekraftig verden etter dere voksne, sa Maiken Køien Andersen fra ungdomsrådet i Innlandet fylke i sin tale på Toppmøte Barn og Unge.

Toppmøte Barn og Unge: En kanal for ungdommens engasjement

- Å plassere engasjert ungdom og beslutningstakere sammen kan gi oss nye ideer, innspill og nye veier mot målet – et bærekraftig samfunn, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, da hun åpnet Toppmøte Barn og Unge.

Les flere artikler

KONTAKT