Lokaldemokrati

KS skal fremme et levende lokaldemokrati, hvor aktiv involvering av innbyggere, god folkevalgt styring og egenkontroll, og høy etisk standard underbygger tilliten til forvaltningen, og svekker presset for statlig detaljstyring.

Mer om lokaldemokrati

Ungdomspartiene stiller seg bak valgløftet

Ungdomspartiene stiller seg bak valgløftet

KS og de politiske ungdomspartiene har inngått løfte om å si nei til hets, mobbing og trakassering i årets valgkamp. De vil at tonen i samfunnsdebatten skal være slik at flere får lyst til engasjere seg og bruke stemmeretten ved høsten valg.

KS er med på Rusken på nett-aksjonen

KS er med på Rusken på nett-aksjonen

Rusken på nett-aksjonen skal rydde opp i uønskede kommentarer på nett og legge til rette for trygge diskusjoner. KS og 30 andre organisasjoner støtter aksjonen som er åpen for alle som jobber mot, er berørt av eller har fått nok av netthat.

Ålesund: Lokaldemokratiet til debatt

Ålesund: Lokaldemokratiet til debatt

Passer lokaldemokrati bedre i prinsipper og partiprogrammer enn i praksis? Er det slik at hensynet til lokaldemokratiet raskt må vike når rikspolitikere skal vise handlekraft? Det blir debatt om lokaldemokratiets betydning og vilkår 26. april fra kl. 15.

KS overleverte

KS overleverte "Valgløftet 2019"

Styreleder Gunn Marit Helgesen med representanter for kommunesektoren overleverte kommuner og fylkeskommuners eget valgløfte til stortingspresidenten under Kommunalpolitisk toppmøtes festmiddag i Oslo Rådhus.

KS markerte den internasjonale migrasjonsdagen 2019

KS markerte den internasjonale migrasjonsdagen 2019

For 4. gang inviterte Stortinget og KS lokale folkevalgte med innvandrerbakgrunn til å markere FNs internasjonale dag for migrasjon. Selv om dagen egentlig er i desember, ble dagen i år markert mandag 8. april med et fint arrangement på Stortinget.

Rammestyringsprinsippet brytes i praksis

Rammestyringsprinsippet brytes i praksis

En ny undersøkelse fra NIBR viser at rammestyringsprinsippet jevnlig avvikes i praksis, og at avvikene blir tydeligere jo nærmere man kommer måten kommunene faktisk styres på gjennom lovkrav og tilsyn.

Les flere artikler

KONTAKT