Lokaldemokrati

KS skal fremme et levende lokaldemokrati, hvor aktiv involvering av innbyggere, god folkevalgt styring og egenkontroll, og høy etisk standard underbygger tilliten til forvaltningen, og svekker presset for statlig detaljstyring.

Mer om lokaldemokrati

Fornyelse av samarbeidsavtalen mellom KS og Sametinget

Fornyelse av samarbeidsavtalen mellom KS og Sametinget

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og Sametingets president Silje Karine Muotka undertegnet denne uka den fornyede samarbeidsavtalen som skal sikre et formalisert og systematisk samarbeid i saker med felles interesser.

Nye ordninger for lovlighetskontroll og klagebehandling

Nye ordninger for lovlighetskontroll og klagebehandling

Selv om forvaltningsloven innebærer at kommunene selv skal behandle klager på egne enkeltvedtak, er ansvaret for klagebehandling i dag på mange områder lagt til statsforvaltere. En ny rapport drøfter alternativer til dagens ordning.

KS-podkast om åpenhetsregister

KS-podkast om åpenhetsregister

På Etikkonferansen 2022 i forrige uke ble rapporten «Åpenhetsregister i kommunene» presentert. Rapporten, som er laget av advokatfirma Lund & Co på oppdrag fra KS, er tema i ukens episode.

Åpenhetsregister i kommunene

Åpenhetsregister i kommunene

En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter, som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

Folkevalgte må få styre kommunale eiendommer

Folkevalgte må få styre kommunale eiendommer

Høyesterett avsa i 2021 dom i den såkalte «el-sparkesykkelsaken». Trondheim kommune eide grunnen, men Høyesterett mente dette ikke gav kommunen rett til å lage regler for utleie av el-sparkesykler i byen. Dette utfordrer lokaldemokratiet, mener KS.

Storbyene reagerer på overkjøringen av lokaldemokratiet

PRESSEMELDINGER

Storbyene reagerer på overkjøringen av lokaldemokratiet

Bykommunene i KS storbynettverk stiller seg bak Kristiansand kommune i en uttalelse om at regjeringens overprøving av kommunale vedtak er uakseptabel. Lokaldemokratiet bør avgjøre spørsmål om hvor kommunegrensene skal gå.

Les flere artikler

KONTAKT