Lokaldemokrati

KS skal fremme et levende lokaldemokrati, hvor aktiv involvering av innbyggere, god folkevalgt styring og egenkontroll, og høy etisk standard underbygger tilliten til forvaltningen, og svekker presset for statlig detaljstyring.

KS i møte med Sametinget

KS i møte med Sametinget

KS og Sametinget hadde sitt tredje dialogmøte 3. februar. - Vi deler flere felles interesser, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Hatefulle ytringer - behov for å styrke folkevalgtes vern

Hatefulle ytringer - behov for å styrke folkevalgtes vern

- Det er et behov for å styrke de rettslige rammene for lokale folkevalgte som rammes av hatefulle ytringer. Jeg mener det er godt underbygget i rapporten, sa Bjørn Arild Gram, KS’ styreleder, under webinaret om lokalt folkevalgtes rettsvern.

Folkevalgte må få et bedre vern

Folkevalgte må få et bedre vern

KS mener at lokale folkevalgte må få samme rettsvern mot hatefulle ytringer og trusler som nasjonale folkevalgte. Hovedstyret har tatt til orde for å endre loven.

Flere gode tiltak for å styrke lokaldemokratiet

Flere gode tiltak for å styrke lokaldemokratiet

Regjeringen kommer i kommuneproposisjonen med flere tiltak for å styrke lokaldemokratiet. Mange av dem henger godt sammen med hva KS peker på som viktig i tiden framover, og vi ser fram til å bli involvert i det videre arbeidet.

Fakta om lokaldemokratiet

Fakta om lokaldemokratiet

Det er lang tradisjon for lokalt forankrede beslutninger i Norge. Samtidig legger økte forventninger og statlig styring press på lokaldemokratiet.

Mer om lokaldemokrati

Les flere artikler

KONTAKT