Lokaldemokrati

KS skal fremme et levende lokaldemokrati, hvor aktiv involvering av innbyggere, god folkevalgt styring og egenkontroll, og høy etisk standard underbygger tilliten til forvaltningen, og svekker presset for statlig detaljstyring.

Mer om lokaldemokrati

Samarbeidsavtale mellom KS og Sametinget

Samarbeidsavtale mellom KS og Sametinget

KS og Sametinget har signert en samarbeidsavtale som skal sikre et formalisert og systematisk samarbeid i saker med felles interesser.

Lovfester samenes konsultasjonsrett

Lovfester samenes konsultasjonsrett

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lovfeste overordnede regler om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven. Konsultasjonsretten er allerede en folkerettslig forpliktelse, men lovfestingen skal sørge for at reglene blir klarere.

Tilliten til kommunepolitikere er stabil

PRESSEMELDINGER

Tilliten til kommunepolitikere er stabil

Innbyggerundersøkelsen 2019 viser at folk har høyere tillit til kommunepolitikerne enn til politikerne på Stortinget. Det gjelder både evne til å lytte til innbyggernes synspunkter og tillit til at politikerne arbeider for befolkningens beste.

Bærekraft og lokale tiltak på dagsorden under verdenskongressen for kommuner

Bærekraft og lokale tiltak på dagsorden under verdenskongressen for kommuner

- Selv om det skjer mye lokalt for å nå bærekraftsmålene i Europa, må det gjøres mer, sa styreleder Gunn Marit Helgesen, på vegne av KS´ europeiske paraplyorganisasjon CEMR under verdenskongressen for kommuner i Durban.

Ber om oppsettende virkning i klagesaker mot vindkraftanlegg

Ber om oppsettende virkning i klagesaker mot vindkraftanlegg

KS har i et brev til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg bedt om at klager i vindkraftsaker gir oppsettende virkning slik at planlagt utbygging stanses mens klagen er under behandling.

KS lanserer «Norge i tall» - et søkbart digitalt kommunekart

Klikk på kartet – hele landet, et fylke eller en kommune og få opp ulike fakta. Hvor mange bor i kommunen din? Er det mange med høy utdanning der du bor? Hvordan ser sykefraværet ut?

Les flere artikler

KONTAKT