Last ned

Foto: KS

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Kommunedirektørens internkontroll (PDF)

Noen kommuner har stabsfunksjoner som arbeider med internkontroll på overordnet nivå og kan veilede ledere i hele organisasjonen. Slike enheter og stabspersoner kan være en god støtte for ledere på ulike nivå, uten at det erstatter det internkontrollansvaret som følger av å være leder.

 

Eksempelvis kan man ha en sentral ressursperson som bistår ved gjennomføring av risikoanalyser, men dette fritar ikke lederen fra ansvaret for at vurderingene blir utført og fulgt opp.

 

Internkontrollansvaret og oppgavene vil være ulike avhengig av hvor i organisasjonen man befinner seg, eksempelvis vil oppgavene være ulike mellom en barnehagestyrer og kommunalsjef for oppvekstområdet. For at internkontrollen skal være helhetlig og god så er alle områder og nivå viktige.

 

Nedenfor viser vi en mulig ansvarsdeling mellom kommunedirektørnivået, etats-/sektornivå og tjenestesteder.

 

Bilde uten beskrivelse


Figur: KS