I den nye kommuneloven fra 2019 er kommunedirektørens ansvar for internkontroll utdypet og presisert, med overordnede bestemmelser om hensikt, innhold og omfang. KS’ nye veileder tar kommunedirektørens perspektiv og ser på hvilke grep som kan gjøres for å få helhet og sammenheng i internkontrollen. 

Lenkeblokk Icon Last ned og les veilederen

- Kommunene og kommunedirektørene har etterspurt støtte fra KS til å gjennomføre internkontroll. Derfor er vi glad for at dette nå er på plass. Her har vi både laget en utdypende veileder og korte, tilgjengelige artikler på nettsidene. Målet er å gjøre arbeidet med internkontroll i kommunene enklere. Vi håper at medlemmene våre får god nytte av veilederen, sier Marie Elise Axelsen, avdelingsdirektør for kvalitetsutvikling i KS.

Bygger på erfaringer fra kommunene

I perioden 2013-2017 deltok mer enn 100 kommuner og fylkeskommuner i nettverk for å forbedre sin internkontroll. Gjennom arbeidet sammen med disse kommunene fikk KS ny innsikt som vi har brukt når vi har laget veilederen.  Veilederen har en praktisk tilnærming, og gir råd om konkrete fremgangsmåter for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å forbedre sin internkontroll.

- Mange oppfatter internkontroll som omfattende og komplisert. Vi håper at veilederen kan bidra til å skape oversikt og legge grunnlag for systematisk og helhetlig arbeid, sier Marie Elise Axelsen.

Lenkeblokk Icon Gå til temasidene om internkontroll