Tverrfaglige møter

Modellen nedenfor er basert på et langvarig og omfattende arbeid sammen med mange kommuner, og Gjøvik har lagt den til grunn for sine tverrfaglige møter.

KONTAKT