Din oppgave i formøtet er å snakke om ditt eget ansvarsområde, og kun det. Du er eksperten innenfor ditt fagfelt, og ved å holde deg til ditt eget område lar du også de andre i gruppen være eksperter på sine områder. Kvalitet og effektivitet er et produkt av at alle gjør det de kan best.

Formøtet skal også brukes til å drøfte våre roller som fagpersoner generelt, ikke situasjonen til den eller de som kommer i hovedmøtet. Da unngår vi både å legge ord i munnen på noen som ikke er til stede og vi sørger for at alle parter går inn i hovedmøtet med tilnærmet likt utgangspunkt.

Dersom én eller flere i gruppen har relasjoner til de andre deltakerne som enten hemmer eller fremmer prosessen, bør dette avdekkes i formøtet. Tidligere negative, usorterte opplevelser kan virke hemmende. Det er viktig at alle deltakere er frie til å delta i møtet og kan bidra konstruktivt til det som er på agendaen.

Rent praktisk vil formøtet også brukes til å etablere en møteleder som sørger for struktur i hovedmøtet og for at deltakerne holder seg til sine ansvarsområder. Lederen har i tillegg ansvaret for at målene som avtales i hovedmøtet blir avklart med partene det gjelder.

I forkant av hovedmøtet holder møtelederen et formøte med barn og familie hvor det informeres om hovedmøtets mål, form og innhold. Her gis de også muligheten til å oppgi sine behov, ønsker og forventninger til møtet, og får selv muligheten til å bestemme om de ønsker å dele eller lytte først i møtet.