Diskuter møtets form og innhold og gi tilbakemeldinger på møteledelsen. Hvis ledelsen var for rigid slik at møtet ble for kantete, snakk om det. Var ledelsen for løs slik at vi ikke klarte å holde fokus på de målene vi hadde satt oss, snakk om det.

Et viktig samtaletema kan også være i hvilken grad resten av teamet støttet ledelsen av møtet. Det er vanskelig å være møteleder og lage gode møter kun gjennom møteledelse. Vi er avhengige av at de profesjonelle deltakerne i møtet støtter opp under møteformen og -strukturen og deltar konstruktivt i prosessen gruppen har planlagt sammen.

Siste del av ettermøtet skal handle om hva vi har lært av møtet som er verdt å ta med seg og videreutvikle til neste møte. Beskriv ønsket faglig og personlig utvikling etter å ga glrt akke deltakerne. Dette gjør at vi hele tiden kan utvikle arbeidet vårt og forbedre oss for hvert møte vi gjennomfører.