Konfliktene kommer til syne på mange plan i den kommunale hverdagen og på mange nivåer i møte med familien. For å lykkes godt med de tverrfaglige møtene er møteleder spesielt, men også de andre deltakerne, nødt til å synliggjøre konfliktene, bringe dem opp og fram og håndtere dem sammen.

Vi har utarbeidet to lister relatert til konflikthåndtering. Den ene viser hva som kan bidra til å trappe opp konfliktnivået i et møte og gjøre det vanskeligere å jobbe seg godt gjennom konflikter. Den andre viser faktorer som bidrar å senke konfliktnivået slik at vi kan forholde oss åpent og konstruktivt og dele opplevelsene i konflikten slik at vi får håndtert det på en god måte. Målet med konflikthåndtering er at vi skal klare å bli værende i prosessen lenge nok til at partene i konflikten går ut med verdighet og klare behov som de kan få støtte til å oppfylle.

Opptrapping

 • Du-språk
 • Avbrytelser
 • Ledende spørsmål
 • Kritikk/bebreidelser
 • Stillhet/pokerfjes
 • Fokus på fortid
 • Sitte og jobbe med flere ting samtidig
 • Personangrep
 • Likegyldighet til den andres perspektiv
 • Abstraktering av problemet

Avspenning

 • Jeg-språk
 • Jeg lytter til den andre er ferdig
 • Jeg stiller spørsmål for å få ny forståelse
 • Jeg uttrykker mine egne ønsker
 • Klare, tydelige innmeldinger
 • Jeg fokuserer på her og nå, og fremover
 • Jeg snakker ferdig om én ting av gangen
 • Jeg går etter problemene eller hindringene
 • Jeg engasjerer meg i den andres perspektiv
 • Jeg forholder meg konkret til problemet