Til hovedinnhold

Regelverk og referanser

I dette kapittelet er det referert til noen av de sentrale bestemmelsene knyttet til barneverntjenesten og NAV-kontoret sin oppfølging av denne ungdomsgruppen. Opplistingen må ikke oppfattes som uttømmende.