Lenkeblokk Icon Barnelova

Det er dermed en plikt for foreldre å støtte sine hjemmeboende barn økonomisk når det gjelder videregående utdanning.

Ungdom med barnevernsbakgrunn bor ikke alltid hos sine foreldre, og det kan være et viktig spørsmål å se på hvem som ivaretar denne foreldreforpliktelsen for barn som bor i fosterhjem eller på institusjon, men også hjemmeboende barn med forelde som har dårlig råd.