Til hovedinnhold

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er globale mål, med lokale løsninger. Her har vi samlet nyttig informasjon som viser KS´ og kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Artikler

Nordisk bærekraftsverksted for kommuner og regioner

I dagene 13. – 14. oktober 2022 arrangeres et felles bærekraftsverksted i Stockholm for kommuner og regioner i de nordiske landene.

Se opptaket: Alle måler bærekraft, men hva måler vi egentlig?

Vet vi om vi er på rett vei? SSBs og KS' har utarbeidet en taksonomi for bærekraft – en modell for sortering av indikatorer som gir deg en pekepinn om du er på rett kurs. Her kan du se et opptak fra lanseringen.

Handlingsplanen for bærekraft: Må beskrive koordinering

KS er positiv til den foreslåtte handlingsplanen for bærekraftsmålene, men ser flere forbedringspunkter. Dette gjelder blant annet en koordinering på tvers av departement og forvaltningsnivå samt måling av effekt.

Fra glossy staffasje til konkrete mål

- Bærekraftsmålene må ikke bli glossy staffasje. De må brytes ned og gi konkret handling, sier Anne Romsaas til et næringslivsbilag til Aftenposten.

Regionenes betydning for å nå FNs bærekraftsmål

I et seminar med regionpolitikere fra hele Europa delte KS-leder Gunn Marit Helgesen norske erfaringer med hvordan samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter kan styrke arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Samarbeidet mellom kommunesektor og statlige myndigheter i Norge vekket internasjonal oppmerksomhet under FN-toppmøte om bærekraftsmålene.  

Vektlegger kommunal sektor for å nå bærekraftsmålene

- Jeg er svært fornøyd med at kommunesektorens innspill til regjeringens handlingsplan for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 er godt ivaretatt, og at kommuner og fylkeskommuners viktige rolle i arbeidet vektlegges så sterkt i planen, sier KS’ styreleder.

KS-podkast om bærekraft

2. juni arrangerer regjeringen den store bærekraftkonferansen – med rekordstor deltakelse og mange bidragsytere. Dagen før vil Regjeringen og KS signere en samarbeidsavtale.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for fjerde år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Hvordan jobber kommuner i Norden med Agenda 2030?

Kommuner og regioner i hele Norden følger opp arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål. Den nordiske forskningsinstitusjonen Nordregio har nå lansert en egen nettside for læring og erfaringsdeling.

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket består av kommuner og fylkeskommuner som sammen med KS samarbeider om å bidra til FNs bærekraftsmål innen 2030.

Bærekraftsmålene

Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Nyttige lenker til samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner

Les mer

Les flere artikler

English/themepage/events

KONTAKT