Kompetanseanalyse består av tre hovedaktiviteter (Lai, 2013):

1. Definere kompetansekrav
Hvilken kompetanse trenger kommunen/virksomheten for å nå sine mål og utføre definerte oppgaver på ønsket måte og nivå? Kvalitet og kapasitet/sårbarhet.

2. Analysere kompetansekapital 
Har kommunen/virksomheten den kompetansen den trenger i forhold til kompetansekravene?
Blir viktig kompetanse som vi har brukt på en god måte?
Hvilken kompetanse forvalter vi gjennom våre medarbeidere og hvilken blir brukt?

3. Identifisere kompetansebehov 
Hvilken kompetanse mangler vi eller blir ikke brukt?

a) Mobiliseringsbehov: Hvilken kompetanse kan mobiliseres bedre hos våre medarbeidere?

b) Læringsbehov: Hvilken kompetanse kan utvikles hos våre medarbeidere?

c) Anskaffelsesbehov: Hvilken kompetanse bør anskaffes gjennom rekruttering eller samarbeid med andre? 

Øvelse:
Ta utgangspunkt i et mål i planen, gå gjennom de tre hovedaktivitetene:

  1. Definer kompetansekrav
  2. Analyser kompetansekapital
  3. Identifiser kompetansebehov
Lenkeblokk Icon Nyttige verktøy: SWOT-analyse (strength, weakness, opportunities, threats): i forhold til kompetanse

Gå videre til steg 6. Kompetansestrategier og tiltak