Fordi den er langsiktig og strategisk, og omfatter hele eller store deler av organisasjonen, er det viktig med en klar forankring i toppledelsen. Om og hvordan den forankres politisk, avhenger av delegering og av arbeidsfordelingen mellom politikk og administrasjon i den enkelte kommune. Videre bør planen forankres hos de ansattes organisasjoner

Det bør være tydelig for alle:

  • Hvorfor skal vi jobbe med strategisk kompetanseplan?
  • Hva skal vi oppnå?
  • Hvordan skal vi gå fram?

En god strategisk bemannings- og kompetanseplan vil synliggjøre sammenhengen mellom å investere i kompetanse og det å nå mål for tjenestene. Den vil typisk ende ut i strategier og tiltak. Disse må hentes inn i handlingsdelen til samfunnsdelen og økonomiplanen og vil bli gjenstand for politiske prioriteringer i økonomiplanen.

Gå videre til steg 3. Overordnede mål og føringer