På denne siden finner du rapporter med kommune- og fylkesvise svar på spørreundersøkelsen gjennomført i forbindelse med Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2019. 

Rapportene, som du finner på lenkene under, viser svar fra kommuner og fylkeskommuner som deltok i spørreundersøkelsen gjennomført i forbindelse med Kommunsektorens arbeidsgivermonitor 2019.

Her kan du se hvordan kommuner og fylkeskommuner opplever – og jobber med – tema som ledelse, kompetanse, rekruttering, sykefravær, heltid, innovasjon og digitalisering. I alt har 220 kommuner og 8 fylkeskommuner deltatt i undersøkelsen.

Fylkeskommuner

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Nordland

Troms

Finnmark

Trøndelag