I dette prosjektet ønsker vi å legge vekt på alle mulighetene som finnes

Tor Arne Gangsø, KS

Inn i jobb

Inn i jobb er et arbeidsfokusert inkluderingsprosjekt, og et formalisert samarbeid mellom KS, NAV og hovedsammenslutningene for kommunal sektor. Målet med prosjektet er å redusere ungt utenforskap gjennom å støtte kommunale arbeidsgivere i å rekruttere og kvalifisere utsatte unge inn i faste kommunale jobber. For å lykkes med prosjektet er det avgjørende at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden står sammen, og at NAV deltar med sine ressurser.

I avtalen forplikter KS seg til å ha prosjektansvar og NAV forplikter seg til å forankre prosjektet og tydeliggjøre behovet for styrket felles innsats på området og delta i regionalt samarbeid. Arbeidstakerorganisasjonenes bidrag vil bestå i å delta i regionale team, og det vil legges opp til at lokale tillitsvalgte bidrar i inkluderingsarbeidet på den enkelte arbeidsplass.  

Legge vekt på muligheter

- Det er nok av begrensninger for inkludering til jobb i kommunal sektor. I dette prosjektet ønsker vi å legge vekt på alle mulighetene som finnes, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

I lanseringen av Inn i jobb-prosjektet var leder i Fagforbundet Mette Nords budskap blant annet at det er viktig å se på muligheter framfor begrensninger i prosjektet. Hun mener det vil ligge en merverdi for andre ansatte å bidra til at ungdom lykkes og kommer i jobb.  

Direktør i NAV Hans Christian Holte vektla under lanseringen at det er viktig at prosjektet Inn i jobb handler om å øke inkluderingen for de unge, og sier at for ungdommen og for lokalsamfunnet er dette en viktig avtale. 

Lenkeblokk Icon Signert avtale mellom KS, NAV og partene i arbeidslivet