Bransjeprogrammet har samlet både laget og laget rundt laget på disse konferansene. Over 500 tillitsvalgte, verneombud, ledere, barnehageeiere, IA-rådgiver og BHT har deltatt for erfaringsdeling og ny kunnskap. 

På konferansene har det vært lagt opp til både erfaringsdeling og refleksjoner rundt rolleforståelse og HMS-arbeid. Forskning fra Norce og Arbeidslivssenteret er blitt presentert i tillegg til interaktive panelsamtaler i regi av arbeidsgruppen til IA-bransjeprogram barnehage.

Fordi interessen har vært stor, arrangerer vi en ny regional erfaringskonferanse på Gardermoen utenfor Oslo den 14. juni. Gå ikke glipp av den siste samlingen!

Klikk her for påmelding.

Se også artikkelen Vårens erfaringskonferanser.