Prosjektet hadde flere mål:

  1. Dokumentere måloppnåelse: Vi ønsket å kartlegge hvordan tiltakene i bransjeprogrammet har bidratt til å forbedre arbeidsmiljøet, redusere sykefravær og hindre frafall på kort og lengre sikt.
  2. Metoder og verktøy: Vi undersøkte hvilke metoder og verktøy de ulike barnehagene har benyttet seg av for å oppnå målene.
  3. Prosessbeskrivelse: Kartleggingen beskriver også barnehagenes prosesser og identifiserer faktorer som har fremmet eller hemmet arbeidet.
Lenkeblokk Icon Se hele rapporten fra NORCE Norwegian Research Centre, Helse og samfunn nr. 4-2024

Resultater

Rapporten gir verdifull innsikt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø og redusere sykefravær i barnehagesektoren. Her er noen anbefalinger basert på funnene:

  1. Styrket partsamarbeid: Fokuser på samarbeidet i HMS-gruppen. Identifiser områder der samarbeidet kan forbedres, og legg til rette for tettere dialog mellom ledelse og ansatte.
  2. Metodeutvikling: Utforsk og implementer effektive metoder og verktøy for å håndtere arbeidsmiljøutfordringer. Del erfaringer og beste praksis mellom barnehagene.
  3. Gode resultater: Studer de barnehagene som har oppnådd spesielt gode resultater. Hva gjorde de annerledes? Lær av deres suksesshistorier.
  4. Kontinuerlig evaluering: Kartlegge og evaluere arbeidsmiljøet jevnlig. Bruk dataene til å tilpasse tiltak og forbedre resultatene over tid.

Husk at disse anbefalingene bør tilpasses den enkelte barnehage og deres unike situasjon. Godt samarbeid og kontinuerlig læring vil være nøkkelen til suksess.

Kartleggingen er utført av på oppdrag fra IA-bransjeprogram barnehage under IA-avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.