Dette er en mal for å lage en fremdriftsplan for deres arbeid med arbeidsmiljø.
Ved å bruke fremdriftsplanen kan dere reflektere rundt hva dere kan gjøre i hvilken fase, definere hvilke aktiviteter der bør ha, verktøy dere vil bruke, delegere ansvar og sette frister.

Siden arbeidsmiljø er noe som må ha kontinuerlig fokus anbefaler vi dere å printe en ny plan når dere har gjennomført de planlagte aktivitetene, og planlegge en ny periode.