Faktabok om arbeidsmiljø og helse fra STAMI gir en samlet oversikt over tilstanden for arbeidsmiljø og arbeidshelse blant sysselsatte i Norge, og en oversikt over hvilke arbeidsmiljøutfordringer en står overfor i ulike nærings- og yrkesgrupper.

Den gir en kunnskapsbasert retning for hvilke utfordringer vi som jobber med barnehager bør prioritere i arbeidsmiljøarbeidet.

Nettside med faktaboka