Rogaland
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Helene Arholm regiondirektør
Elin Wetås de Jara spesialrådgjevar
Frode Ingvaldstad seniorrådgjevar
Leni Tande rådgjevar
Therese Sivertsen spesialrådgjevar

Vestland
Bergen
Post- og besøksadresse: Nonnesetergaten 4, 12. etg., 5015 Bergen

Førde
Post- og besøksadresse: Storehagen 3A, Ullsentralen, 6800 Førde

Frode Kyrkjebø dagleg leiar Førde
Anne-Karin Løken rådgjevar Førde
Hilde Ystanes seniorrådgjevar Bergen
Sølvi Olrich Sørebø seniorrådgjevar Bergen
Tom Gundersen rådgjevar Bergen
Øystein Høyvik spesialrådgjevar Førde