Barn og unge har sagt tydelig fra at vi må handle nå. Vi trenger nye løsninger, vi trenger kreativitet og innovasjon, vi trenger en ny kompetanse.

Gunn Marit Helgesen

- Velkommen til historiens andre toppmøte for, om og med ungdom. Strålende å se så mange engasjerte unge mennesker. Jeg vet at mange av dere har jobbet mye for å få til dette toppmøtet. Takk til alle dere unge som er her i dag!  Det gjør meg optimistisk å se så mange av dere samlet her, sammen med oss.

Dere unge folkevalgte er viktige, vi trenger stemmene deres. For at vi skal finne de gode løsningene fremover, er det avgjørende for oss å rekruttere flere unge til lokalpolitikken.

Vi må med andre ord ha alle dere unge som er her i dag med på laget. At omkring 120 av dere deltar i dag, er et godt tegn for framtiden – det er vi i KS glade for og faktisk veldig stolte av.

Skal vi skape engasjerte innbyggere og videreutvikle demokratiet, må vi sørge for at dere unge får muligheten til å være med der beslutninger tas. Ungdom ønsker reell innflytelse – ikke bare på papiret. Det forstår jeg godt!  Toppmøtet i dag er en god start.

Som sagt er det andre gang KS arrangerer toppmøte barn og unge. I morgen er det Kommunalpolitisk toppmøte, og der skal flere av dere medvirke. Og, i ettermiddag skal dere vedta innspill til Kommunesektorens politiske prioriteringer. Jeg er spent på resultatet av diskusjonene dere skal ha og hvilke saker og beslutninger som bringes videre til Kommunalpolitisk toppmøte av dere.  

Målet er å gi dere unge en stemme som blir lyttet til når vi snakker om hva det er viktig at kommunesektoren arbeider med i dag og årene fremover. Ønsket vårt er også å skape større politisk oppmerksomhet om barn og unges muligheter og utfordringer.

Vi voksne politikere som sitter her i dag må spørre oss hvordan våre kommuner og fylkeskommuner legger til rette for og møter ungdommens engasjement?

Mange steder her i landet er godt i gang med å inkludere barn og unge i samfunnsutviklingen. Men har vi noe å gå på? Trolig! Hvis vi ikke lytter til de unge stemmene, kan vi fort gå oss bort.


Gunn Marit Helgesen. Foto: KS

Dere unge er bekymret for klima og miljø. Det er dere med god grunn.

De demografiske utfordringene er allerede her. Færre hender skal gjør mer. Velferden, sånn vi kjenner den i dag, vil endre seg for dere unge. Hvor lenge må dere jobbe, for eksempel? Hva kan dere vente av goder?

Yrkeslivet – hvordan vil det se ut for dere? Bemanning og rekruttering til de yrkene vi har brukt for er en utfordring. Hvordan skal vi motivere ungdom til å utdanne seg «riktig»? Vi har ikke råd til at noen står utenfor. Derfor er det viktig at vi i kommunesektoren fortsatt satser på å forbedre tjenestene til barn og unge, slik at alle får gode liv her og nå, men også er rustet for å bidra til å løse våre framtidige utfordringer.

KI (kunstig intelligens) er allerede en del av hverdagen og arbeidsdagen vår. Hvordan vil det påvirke oss videre? Trygge og gode digitale læringsmiljø for barn og unge må skapes og pleies.

73.000 flyktninger er kommet til landet den siste tiden. Flere er på vei. Integrering og inkludering i lokalsamfunn blir en viktig oppgave for alle aldre.

Demokratiet i Europa er under press – det er krig i Europa. Hvordan påvirker det politikken, fremtidstroen og unges hverdag?

Vi vet at hets og diskriminering kan begrense de unges medvirkning og demokratiske deltakelse. KS har gjennomført flere undersøkelser om hat og trusler mot lokalpolitikere, fått fram anbefalinger og råd, og tatt til orde for en bedre rettslig beskyttelse av lokalpolitikere.

Her er det nok å engasjere seg i. Og dette engasjementet trenger en kanal. Dagens toppmøte kan være en av mange veier for å løfte barn og unges stemmer.  

Jeg har også vært med på å få råd fra ungdommer i Fremtidsmøtet som arrangeres av Kronprinsparets fond. Unge har klare meninger om hva dere synes bør ordnes, hva dere synes er bra og hva dere ønsker en endring på. Flere gratis tilbud og støtteordninger på fritiden, bedre utvalg av aktiviteter og fritidsklubber og inkluderende aktiviteter gjennom skolen, er råd som er gått igjen. Dette kan bringes videre av dere der ungdom blir hørt.

Alle som bestemmer, både lokalt, nasjonalt og globalt, må se hvilken ressurs deres engasjement er. I kommunene er det gode muligheter til å ta budskapet fra dere på alvor. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha ungdomsråd. Og så må kommunestyrene og fylkestingene selvsagt ta ungdommens innspill på alvor.

Barn og unge har sagt tydelig fra at vi må handle nå. Vi trenger nye løsninger, vi trenger kreativitet og innovasjon, vi trenger en ny kompetanse. Barn og unge er voksne om få år. De og dere skal finne de nye løsningene.  Derfor bør alle barnehager og skoler dra barna med inn i arbeidet med å finne de nye løsningene, la dem prøve og feile, utforske og eksperimentere.

Her i salen ser jeg ungdomsrådsrepresentanter fra hele landet, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjonale myndigheter. Jeg oppfordrer dere voksne politikere til virkelig å gripe denne muligheten for dialog med ungdommene om hvordan vi kan bli enda bedre til å inkludere de unge i arbeidet med å utvikle lokalsamfunnene – både i dag og når dere kommer hjem.

Sammen skal vi altså bli klokere. Derfor har KS invitert medlemmer av ungdomsråd fra alle landets fylker med inn i planleggingen av toppmøtet. Dere ungdommer i arbeidsgruppa har hatt felles arbeidsmøter gjennom høsten og vinteren. Deres bidrag har vært avgjørende for dagen i dag. Det vi er med på i dag hadde ikke blitt noe av uten deres innsats!

Dere skal være med på å gi retning for hva kommunesektoren skal prioritere. Og en liten note to self: Ikke glem ungdommene etter toppmøtet. Vi må beholde dette engasjementet.   

Når ungdom og beslutningstakere prater sammen kan vi få nye ideer, innspill, veier mot målet – et bærekraftig velferdssamfunn.

Vi har tro på at vi skal få til noe sammen. Vi trenger handling. Og kanskje et spark bak til oss voksne. Vi håper at det skal skje allerede i dag.

En av de som har bidratt aktivt i arbeidsgruppa for å planlegge dette toppmøtet er Jonas Uv Værnes. Jonas er 2. nestleder i Ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag og leder av Rennebu Ungdomsråd. Nå gir jeg ordet videre til deg, Jonas.

Vær så god og lykke til!