Jeg skal ikke snakke like lenge som Gunn Marit, mest fordi hun allerede har sagt så mye sabla klokt.

Jonas Uv Værnes

Ja, jeg vil også begynne med å si: velkommen! Dere som er så heldige å sitte i denne salen er de representanter som hele kommune Norge ser til for å utforme den beste politikken de kan. Dere skal altså representere omlag ≈ 400 000 ungdommer mellom 13-19 år, null stress!

Som Gunn Marit allerede har sagt, dere er morgendagens politikere, håndverkere, lærere, elektrikere osv. Dere skal både bygge og drifte landet! Men når dere skal overta så er det allerede lagt føringer for det dere kan gjøre av de som styrer nå. Så dere som virkelig brenner for noe, enten det er noe stort eller lite så må dere bruke den muligheten dere har på dette toppmøtet til å si det dere mener. Fordi det vi unge sier og kommer med på dette møtet blir sendt videre til både politikere, men også byråkratene i administrasjonene i kommunene. Så det dere sier her har en reell og landsdekkende innflytelse. Er du i tvil om noe du tenker på eller er usikker på om det du sitter og tenker på faktisk er lurt så er dette muligheten til å lufte de tankene. Du skal lete lenge etter å finne en like stor og engasjert forsamling med ungdommer, og jeg vet at hvis det er en forsamling som er mottakelig for nye ideer så er det dere.

Gunn Marit var også inne på det store og alvorlige geopolitiske bakteppet. Krig, prisvekst, valg i USA, India og flere store demokratier. Med dette bakteppet er ungdommenes stemme desto mer viktig, fordi hvis det er en gruppe som har mest interesse for at verden ikke skal gå til grunne. Foreldrene og besteforeldrene våre, de vil ikke være her like lenge som oss. Tenk da, vi skal leve med konsekvensene av politikken som føres i dag i opptil 100 år. Men hvordan skal vi kunne påvirke? De fleste av oss unge har ikke stemmerett og vi er ikke valgbare til kommunestyrer, fylkesting og storting.

Gunn Marit er litt inne på det, dette toppmøtet er en positiv kraft, men som hun også sa er dette kun det andre toppmøtet arrangert av KS. Men jeg mistenker at dere i salen allerede er engasjert i andre kanaler for å få deres mening hørt, det applauderer jeg. Samtidig som jeg håper at toppmøtet ikke blir toppen av engasjementet deres, fortsett å engasjere dere, helst engasjer dere enda mer. Fordi det er vi unge som har mest å tape på å være likegyldig.

For å bare eksemplifisere viktigheten av dette møtet og hvem det er som faktisk følger med. Det er altså ikke «bare» kommunale eller fylkeskommunale politikere i salen nå, vi har faktisk klart å få både barne- og familieminister Kjersti Toppe hit. I tillegg til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Jeg skal ikke snakke like lenge som Gunn Marit, mest fordi hun allerede har sagt så mye sabla klokt. Jeg vil avslutte med å ønske dere alle sammen velkommen til Toppmøtet og jeg håper at det styrker deres lyst og vilje til å engasjere dere, tusen takk!