Til hovedinnhold

Konsultasjonsmøter 2022

Artikler

Her kan du lese om de enkelte møtene

KS utfordret finansministeren

I konsultasjonsmøtet med Finansdepartementet la KS vekt på temaene bærekraftig velferd, effektiv utnyttelse av offentlige midler, endringer i grunnrentebeskatningen og økte investeringsbehov innen vann og avløp.

Bedre samordning ønskes velkommen i landbruket

En stadig mer aktuell utfordring er å jobbe mer med sammenhenger for bærekraftig arealbruk, klima, klimatilpasning og matproduksjon. Bedre samordning var gjennomgående for alle temaer som KS drøftet i konsultasjonsmøtet med landbruksministeren.

Positivt møte med næringsministeren

Ny minerallov, virkemiddelapparatet, like konkurransevilkår og "Norgesmodellen" sto på dagsorden da KS møtte til konsultasjonsmøte med næringsminister Jan Christian Vestre denne uken.

KS ber regjeringen respektere lokalt selvstyre i ny kulturlov

Regjeringen jobber med endringer i kulturloven. I konsultasjonsmøtet med Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) mandag, ba KS om at det skjer innenfor prinsippet om rammestyring av kommuner og fylkeskommuner.

Store spørsmål i møtet med olje- og energiministeren

Strømsituasjonen for kommunesektoren var hovedtema i møtet. En del kommuner har fått store utfordringer med økte strømkostnader. Andre kommuner har store ekstrainntekter som følge av høye strømpriser. KS må håndtere den store "strekken i laget" vi nå ser.

KS vil samarbeide om å rekruttere og beholde lærere

På konsultasjonsmøtet med kunnskapsminister Tonje Brenna 2. desember, var KS og statsråden enige om å bidra til et sterkere samarbeid om å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte lærere.

Les flere artikler

KONTAKT