Til hovedinnhold

Konsultasjonsmøter 2022

Artikler

Her kan du lese om de enkelte møtene

Foto: KS

KS utfordret finansministeren

I konsultasjonsmøtet med Finansdepartementet la KS vekt på temaene bærekraftig velferd, effektiv utnyttelse av offentlige midler, endringer i grunnrentebeskatningen og økte investeringsbehov innen vann og avløp.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bedre samordning ønskes velkommen i landbruket

En stadig mer aktuell utfordring er å jobbe mer med sammenhenger for bærekraftig arealbruk, klima, klimatilpasning og matproduksjon. Bedre samordning var gjennomgående for alle temaer som KS drøftet i konsultasjonsmøtet med landbruksministeren.

Foto: KS

Positivt møte med næringsministeren

Ny minerallov, virkemiddelapparatet, like konkurransevilkår og "Norgesmodellen" sto på dagsorden da KS møtte til konsultasjonsmøte med næringsminister Jan Christian Vestre denne uken.

Foto: Jan Inge Krossli

KS ber regjeringen respektere lokalt selvstyre i ny kulturlov

Regjeringen jobber med endringer i kulturloven. I konsultasjonsmøtet med Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) mandag, ba KS om at det skjer innenfor prinsippet om rammestyring av kommuner og fylkeskommuner.

Foto: KS

Store spørsmål i møtet med olje- og energiministeren

Strømsituasjonen for kommunesektoren var hovedtema i møtet. En del kommuner har fått store utfordringer med økte strømkostnader. Andre kommuner har store ekstrainntekter som følge av høye strømpriser. KS må håndtere den store "strekken i laget" vi nå ser.

Foto: Jan Inge Krossli

KS vil samarbeide om å rekruttere og beholde lærere

På konsultasjonsmøtet med kunnskapsminister Tonje Brenna 2. desember, var KS og statsråden enige om å bidra til et sterkere samarbeid om å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte lærere.

Les flere artikler

KONTAKT