– En ny kulturlov bør i med i tråd med regjeringens tillitsreform videreføres som en rammelov, med handlingsrom for lokal og regional tilpasning av kulturpolitikken i tråd med lokale behov og prioriteringer, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen, som ledet KS’ delegasjon.

Stortinget signaliserte i forbindelse med kulturmeldingen et ønske om å lovfeste armlengdes avstand-prinsippet og en sterkere lovregulering av kommunenes planarbeid på kulturområdet.

Armlengdes avstand

En utredning Oxford Research har gjort på oppdrag fra KS, viser at prinsippet om armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og kunstnerisk innhold er godt kjent og akseptert i kommunesektoren. Både Oxford Research og Telemarksforsking har dokumentert at kultur er godt innarbeidet i kommunale planer i de fleste kommuner.

– I stedet for å lovfeste armlengdes avstand-prinsippet, er det bedre å arbeide aktivt for å sette kommunene enda bedre i stand til å etterleve det. Vi må finne en god balanse mellom kunstnerisk ytringsfrihet og politisk handlingsrom til å ha en aktiv kulturpolitikk, sa Helgesen.  

KS har satt i gang et prosjekt for å hjelpe kommunene med å praktisere armlengdes avstand-prinsippet. En ressursgruppe skal gjennom flere samlinger utvikle et refleksjonshefte for ledere i kommuner og fylkeskommuner. Dette kommer i tillegg til veilederen om å utvikle lokal og regional kulturpolitikk, hvor prinsippet også berøres.

Les mer om KS' armlengdes avstand-prosjekt på denne nesttsiden

Regionale kulturfond

KUD arbeider med å utforme regionale kulturfond som et tiltak i et kulturløft.

– KS er opptatt av at regionale kulturfond må være fleksible, slik at de kan innrettes etter reelle lokale og regionale behov og prioriteringer, sa Helgesen.

KS advarer mot å låse disse kulturfondene til bestemte formål, for eksempel til økt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturaktører. Det har også fylkesordførerkollegiet i KS gitt innspill om.

 – Dette kan være en fin innretning noen steder, men det er ikke sikkert det er behovet andre steder, sa Helgesen.

KS foreslo til slutt et sterkere samarbeid med KUD om bærekraftsmålene, slik det er på en rekke andre områder.