Dette innlegget sto på trykk i Kommunal Rapport 7. mars 2019. Det er skrevet av avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug. 

For å hjelpe skoler, kommuner og fylkeskommuner til å snakke sammen om nulltoleranse og aktivitetsplikten har KS, sammen med Skolelederforbundet og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), laget samtaleopplegget «Rett til et godt og trygt skolemiljø – hva innebærer det på vår skole? Samtaler om opplæringsloven kapittel 9A».


Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS. 

Følge med-plikten er viktig fordi den understreker at de voksne har et ansvar for ikke å vente på at noen sier fra, men selv aktivt se og høre hva som skjer i klassen og på skolen. For å bli bedre til å følge med, og til de andre delene av aktivitetsplikten, er det viktig at man snakker sammen om hva det egentlig innebærer. Hva gjør de som arbeider på skolen når de følger med? Hvordan skal elever og foreldre vite at de som arbeider på skolen følger med? Hvem følger med når og hvor? Er det noen steder vi bør følge ekstra godt med?

Hovedmålgruppa for samtaleopplegget er skolemiljøutvalget. Årsaken er at både skolens ledelse, de som arbeider på skolen, foreldrene/foresatte og elevene er medlemmer av utvalget. Samtaleopplegget er laget slik at det også kan brukes i andre organer på skolen som elevråd, FAU og samarbeidsutvalg og på foreldremøter og i klassemøter. Opplegget bygger på opplæringslovens bestemmelser om nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og skolenes aktivitetsplikt.

KS har bidratt til å lage dette opplegget fordi vi tror at samtaler om aktivitetsplikten kan bidra til at skolene blir mer bevisste på hva pliktene innebærer i praksis. Dette dreier seg for eksempel hva skolen konkret gjør når den følger med, hva man skal se og høre etter og hvem elever skal henvende seg til. Ved å involvere elever og foreldre/foresatte i samtalene kan det bidra til at både elever, foreldre og de som arbeider på skolen blir tryggere på hva aktivitetspliktene innebærer på egen skole.

Det er riktig som Barneombudet skriver i sin kronikk at for å få et godt skolemiljø, må du følge med. Vi må snakke sammen for å finne gode løsninger for skolemiljøet. Derfor har vi stor tro på at dette gratis opplegget kan være et godt redskap på veien til å skape trygge skolemiljø og i å forebygge og håndtere mobbing.