Vi var jo litt spente. Men alt i alt så gikk det første digitale kommunestyremøtet veldig godt.

Ordfører Berit Hundåla (Sp) i Vefsn kommune

Etter noen uker i en annerledes verden, har de fleste av oss blitt vant til å møtes digitalt både på jobb, skole og privat. Vi har raskt tilpasset oss nye arbeidsmetoder og verktøy. Vi er rause med hverandre. Frasen «hva trykker jeg på nå, da?» tilhører ikke bare morfar lengre. Men hva med folkevalgtmøtene? De som skal være formelle, der det skal voteres og streames, slik at innbyggerne kan følge med?

Hjulene må holdes i gang

Det er 1. april og kommunestyresalen på rådhuset i Vefsn kommune står tom når kommunestyret skal møtes. Det er ingen aprilspøk. Møtet blir ikke som før. De folkevalgte har som vanlig fått innkalling og sakspapirer på epost. Men diskusjonene og vedtakene skal for første gang skje på skjerm og chat. Kommunestyret, som består av folk mellom 20 til 70 år, har fått opplæring og har hatt en testrunde for å forsikre seg om at all teknologi fungerer som det skal. 

- Det er viktig å opprettholde lokaldemokratiet på en god måte nå, sier ordfører i Vefsn kommune, Berit Hundåla. Kommunen er opptatt av å holde hjulene i gang og at alle folkevalgte fortsatt kan få bli med å bestemme. Innbyggerne kan selvfølgelig også følge med på hva som blir bestemt i en vanskelig tid. De folkevalgte sitter klare hjemme for å ta fatt på den lange sakslista.

Vellykket digitalt kommunestyremøte

Møtet går bra!

- Vi var jo litt spente. Men alt i alt så gikk det første digitale kommunestyremøtet veldig godt. Det var selvfølgelig litt smårusk med teknologien, men det må vi regne med i begynnelsen. Folk var flinke til å be om ordet og komme med forslag. Voteringa og chattefunksjonen fungerte også godt. Jeg opplevde at det var et trygt møte, sier ordføreren fornøyd.

- Men et kommunestyremedlem hadde problemer med internettilgang. Vi løste det denne gangen, men internett er for dårlig for enkelte på bygda. Det er et stort problem. Så vi er spente på det regjeringen nå har satt i gang med for å få bedre dekning i distriktene, sier Hundåla.

Ny forskrift

Som følge av koronaviruset kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en midlertidig forskrift som gjør det enklere å holde folkevalgtmøter digitalt. Flere kommuner og fylkeskommuner vurderer om de bør delegere mer myndighet til formannskapet/fylkesutvalget for å hindre smitte av koronaviruset. KS anbefaler å legge til rette for kommunestyre- og fylkestingsmøter som fjernmøter. Her kan du lese mer om fjernmøte og delegering av myndighet.

Det er mye som skal klaffe når folkevalgtmøter skal digitaliseres. Det skal blant annet voteres digitalt, og det krever gode løsninger og opplæring. Her har KS delt noen tips til valg av digitale løsninger for fjernmøter.

Manglende bredbåndsdekning

Men det blir ingen digitale møter uten tilgang til internett. Bredbåndsdekningen i Norge er i dag på omkring 86 prosent (NKOM 2020) og regjeringen har sagt at deres mål er 90 prosent i løpet av 2020. Det har blitt gjort en imponerende jobb de seneste ukene - både av kommuner og leverandører - for å finne midlertidige løsninger. Likevel er det en betydelig utfordring at ikke alle har bredbånd og mobildekning. KS jobber for at regjeringen hever sitt ambisjonsnivå. Det holder ikke at 10 prosent av befolkningen blir utelatt i ambisjonen.

Bilde uten beskrivelse

Ordfører Berit Hundåla (Sp) og varaordfører Rune Krutå (Ap) i det første digitale kommunestyremøtet i Vefsn. Alle de andre representantene deltok via nett. Foto Asbjørg Sande, Vefsn kommune.

Bare å kjøre på!

KS’ direktør for regioner, Geir Runar Johannessen, forteller at det er mange kommuner som kjører digitale folkevalgtmøter i disse dager.

- Det er ikke nødvendigvis de kommunene med størst ressurser som har tatt digitale verktøy i bruk for å arrangere kommunestyremøter, sier han.

I Vefsn forbereder ordfører Berit Hundåla nå et økonomimøte som skal kjøres på samme digitale måte som kommunestyremøtet de hadde god erfaring med.   

- Hva vil du si til andre kommuner som ikke har kommet i gang med digitale folkevalgtmøter?

- Det er bare å kjøre på, dette går bra! Kommunestyret tok dette veldig fort. De som er valgt må jo få lov å bli med og bestemme. Alle partiene må med – vi må ha debatt nå også! Mange tok ordet på møtet og det virket ikke som om folk kvidde seg. Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger, bortsett fra det som gjelder dårlig internettdekning. Det må det gjøres noe med i tillegg til små, men løsbare, tekniske ting. Men én ting skal vi gjøre annerledes neste gang: Vi skal ha kortere saksliste og flere pauser. Det er slitsomt å sitte så mange timer på skjermen samtidig som at man må konsentrere seg, lytte og chatte.

Ordfører Berit Hundåla (Sp) i Vefsn kommune avslutter med å si at hun gleder seg til vi kan møtes fysisk igjen. De fleste av oss vil jo aller helst det. Men nå må vi vente til det er trygt.

- Heldigvis har vi mange muligheter digitalt. Og vi tåler å se lekende barn og kollegaer uheldigvis klø seg i nesa en stund til. Bare alle har tilgang til internett, da.

Les også:

Les mer om digitale møter

 • Som følge av koronaviruset kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en midlertidig forskrift som gjør digitale folkevalgtmøter enklere:
  • Det folkevalgte organet beslutter selv fjernmøte ved å godkjenne møteinnkallingen.
  • Det kan avholdes fjernmøter i folkevalgte organer selv om man ikke har tekniske løsninger som gir allmennheten tilgang til møtet.
  • Møter som skal lukkes kan også kan avholdes som fjernmøter.
  • Fjernmøter kan avholdes uten at deltakerne kan se hverandre.
 • Det folkevalgte organet som i dag har kompetansen kan delegere myndighet til et annet folkevalgt organ, så sant ikke annet er bestemt i lov.
 • KS anbefaler å avholde folkevalgtmøter digitalt og gjøre dem tilgjengelige for innbyggerne.
 • Bredbåndsdekningen i Norge er i dag på omkring 86 prosen.
 • Regjeringen har sagt at deres mål er 90 prosent bredbåndsdekning i løpet av 2020.
 • I "krisepakke 3" i forbindelse med koronaviruset er det det er bevilget 150 millioner kroner til bredbåndutbygging i distriktene. 7. april kom regjeringen med løfter om ytterligere 250 millioner kroner til bredbånd i ikke-kommersielle områder.

Faktaopplysningene er hentet fra regjeringen.no og stortinget.no.