Jeg er også helt overbevist om at flere vil bidra til hverdagsinkludering, men at møteplassene mangler

Vivian Haverstadløkken

Kulturhjerte

Kulturhjerte er en møteplass og en utviklingsarena for lillehamringer fra hele verden. Målet er å skape et miljø hvor alle kan føle at de hører til og blir hørt. Gjennom å dele historier, sanger og danser fra alle sin kultur lager vi en forestilling som skal vise litt av hvem vi er, og hva vi kan få til sammen. Dette krever at alle gir av seg selv og tør og vise seg fram. For å tørre det må vi først bli kjent. Forestillingen er hver vår på Lillehammer.

Vivian Haverstadløkken er hjertet i Kulturhjerte og en av initiativtakerne bak prosjektet der barn og unge fra ulike land jobber sammen gjennom et helt skoleår for å skape en forestilling med inspirasjon fra hele verden. 
Haverstadløkken følte for at par år siden at byen mangla gode møteplasser for nye lillehamringer og folk som alt bor i byen. Sammen med gode venner, alle aktive i kulturlivet, utviklet hun ideen bak Kulturhjerte.

Hjertet i Kulturhjerte: Vivian Haverstadløkken, Carol Kvande (regi), Jomo Masai (koreografi), Linda Tjønntveit (design) og Janne Aasebø Johnsen (manus).

Vivian Haverstadløkken, som også sitter i kommunestyret i Lillehammer for Ap, mener at gode møteplasser er helt avgjørende hvis vi skal lykkes med hverdagsintegreringen. For selv om Kulturhjerte først og fremst er for barn og unge, involverer de foreldrene også. De bidrar med alt fra å sy kostymer til å lære bort sanger som brukes i forestillingen. 

- Hvorfor tok du initiativet til dette prosjektet?

Jeg og de fire instruktørene i Kulturhjerte deler en lidenskap for kreativt arbeid med barn og unge, og hadde lenge drømt om å starte et flerkulturelt teaterprosjekt i byen. Vi er overbevist om at kultur er den mest effektive inkluderingsarenaen vi har.

- Jeg ønsker at de som kommer hit skal få brukt resursene sine og føle seg velkomne i byen vår. Jeg vil også at folk i byen vår skal få øynene opp for hvilke resurser som kommer hit, og hvor mye de kan lære oss. Jeg er også helt overbevist om at flere vil bidra til hverdagsinkluderingen, men at møteplassene mangler.

  

Prosjektleder Vivian Haverstadløkken og Maria Zawbaa fra Syria (på armen) har vært med siden oppstarten. 

- Lillehammer har tatt imot mange enslige mindreårige flyktninger. De trenger et nettverk for raskt å komme inn i samfunnet vårt. Utenforskap er en av de største truslene for denne gruppen. Målet er at Kulturhjerte skal fylle ett av de hullene. Alt dette kombinert er blitt til arenaen og møteplassen Kulturhjerte.

Hva er målet ditt?

- At alle skal føle tilhørighet og føle seg hjemme der de bor. Vi bruker samme metoder som brukes i teater for å bygge selvtillit og forståelse mellom unge mennesker. Vi tror at vi sakte med sikkert kan endre holdningene til dem som ser forestillingen. Vi vil at barn og ungdom med innvandrerbakgrunn skal føle seg som superstjerner og bli en ressurs for seg selv og andre.
Derfor inviterer vi klassekamerater og lærere til dem som står på scenen til gratis forestillinger - nettopp for at de skal se deltagerne i en annen setting enn i klasserommet. Tilbakemeldingene fra lærerne viser at vi når dette målet.

  

Jomo Masai er koreograf i Kulturhjerte.

- Hvorfor er Kulturhjertet så viktig for integreringen og for Lillehammer?

- For deltagerne i prosjektet skal Kulturhjerte bidra til å gjøre dem til den beste utgaven av seg selv. Barn og ungdom som er nye i Norge må bygge seg en ny identitet. Vi mener det er viktig at de får gjøre det med en fot trygt plassert i begge kulturene de er en del av. De har noe som andre norske barn ikke har. De har like stor tilgang på begge kulturene. Vi vil løfte dem opp til å tørre å satse, tørre å stå for den de er og vite hva de kan og hva de er gode for. Vi stiller høye krav til hva de presterer gjennom hele året for at de skal føle mestring og prestere over det de selv tror de klarer. Den følelsen de har etter de har gått av scenen og fått stående applaus av en fullsatt sal av klassekamerater, lærere, ordførere, sponsorer og andre, tar de med seg videre i livet.

 

Kornelia Bjørngaard Schultz og Semhar Rezene har vært med i Kulturhjerte i tre år og blitt godt kjent og gode venner!

- Vennskapene som bygges mellom alle deltagerne gjennom året er ekstremt viktig. Både unge og foreldre knytter bånd og utvider nettverket sitt. Flere av deltagerne er født og oppvokst i Norge, noe som er viktig for at dette skal bli en arena for inkludering, og ikke bare et integreringsprosjekt. Det er de norske deltagerne som synes det er mest stas å lære sanger på et annet språk. Og det er når deltagere med innvandrerbakgrunn får mulighet til å lære bort noe til de som har norsk som morsmål, at vi ser at de virkelig vokser. Endelige er det de som kan lære bort!

 - Hvem samarbeider du med? 

- Prosjektet er støttet av Kavlifondet, Sparebankstiftelsen, Barne-ungdoms og familiedirektoratet og Oppland fylkeskommune. Vi samarbeider også med Lillehammer kommune om et prosjekt i ungdomsskolen og Lillehammer læringssenter i valgfag Sal og scene. De ungdommene som går på Læringssenteret for å lære norsk, er sammen med en klasse i Sal og scene i ungdomsskolen for å bli kjent på en annen måte enn i vanlig undervisning i klasserommet. Tilbakemeldinger fra lærere så langt viser at dette er en effektiv måte å skape gode relasjoner mellom lærer-elev og elev-elev. Vi bruker mye tid på øvelser for å bli trygge som en gruppe, skape tillit mellom alle og bygge selvtillit nok til å slippe seg løs på scenen. Dette er overførbart til andre skolefag. Mestrer du på én arena, er det lettere å ta det med inn i andre fag.

Hvordan ser du for deg utviklingen av Kulturhjertet fremover? 

- Skolen som en inkluderingsarena har et stort potensial. Skolene har metodefrihet og veldig mye mer kan gjøres med enkle grep, både for å skape bedre relasjoner elever imellom i skolen og for å tilpasse undervisningen til å passe bedre for alle. Jeg håper vi kan bygge videre på samarbeidet vi har startet med kommunen på dette feltet i grunnskolen.

Med kreative profesjonelle kan denne metoden også overføres til andre kommuner og byer både som nye prosjekter, og som en del av kulturskolen.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder dette arbeidet?

 - Når en av guttene i prosjektet, som er alene i Norge, sier han har fått en ekstra familie i Kulturhjerte. Og når jeg ser at barna i prosjektet får ny selvtillit og føler at de kan, og mestrer. Når lærere til deltagerne spør oss hva vi har gjort med elevene deres som presterer utover det alle har forventet. Når Kulturhjertene blir sett opp til av andre barn og unge i Lillehammer.

Gjengen fra Kulturhjerte deltar på årets Arbeidslivskonferanse på Lillehammer 12. september. Les mer om konferansen her:  

 

Carol Kvande er regissør i Kulturhjerte.