- Vi ønsker å invitere kommunene i regionen til å delta på  direktesendingen på Lillehammer samtidig som vi opplever hele Arbeidslivskonferansen sammen med dem som sitter i Oslo, sier seniorrådgiver i KS Hedmark og Oppland, Hilde K. Holtesmo.

Tema for årets konferanse er å lære, leve og jobbe hele livet. Konferansen arrangeres 12. september.

Konferansen kan ses direkte her fra kl. 09.00:


Konferansen har et meget mangfoldig, fremtidsrettet  og spennende program. Spesielt å nevne er de mange gode innslagene fra vår region:
- Vang i Valdres – Innovangsjon
- Stor-Elvdal, Trysil, Kongsvinger og Sør-Odal – Jobbvinner
- Lillehammer – Kulturhjertet
- Hamarregionene – Sirkula

Vi tar sikte på at mange fra «våre» kommuner i Hedmark og Oppland kommer til Lillehammer og blir med oss på en spennende og innholdsrik dag i Kulturhuset Banken, slik at resten av deltakerne kan oppleve yrende liv og engasjement fra vår region.

Lenkeblokk Icon Les mer om Arbeidslivskonferansen her:

- I fremtiden må vi jobbe lenger enn det vi gjør i dag. Samtidig øker etterspørselen etter arbeidskraft og kompetanse i store og små kommuner. Dette er like aktuelt i byer som i distriktskommuner, sier Hilde K. Holtesmo.

Hvordan skal vi skape gode levde liv, samtidig som vi sørger for læring og utvikling gjennom arbeidslivet som gjør at vi ønsker å være en del av det lengre?

For KS er dette et av de viktigste satsingsområdene fremover, en utfordring og en mulighet.
- Vi ønsker å vise frem gode eksempler fra vår region når vi i september deltar som medarrangør på årets arbeidslivskonferanse, sier Hilde K. Holtesmo.

Arbeidsliv i kommuner som viser evne å utvikle seg, skape nye arbeidsformer og vise handlingsrom er noe av det KS ønsker å dele i årets Arbeidslivskonferanse.

Lenkeblokk Icon Meld deg på her:

Fra Hedmark og Oppland skal det presenteres fire ulike innslag som alle omhandler det å jobbe, leve og lære hele livet. Vi ønsker vi å vise at samhandling omkring felles utfordringer er lønnsomt:

  • Gjennom Jobbvinner prosjektet har KS, sammen med partene i arbeidslivet og Høgskolen i Innlandet utviklet en veiledningsmodell som viser hvordan erfarne helsefagarbeidere og sykepleiere kan gi veiledning som gir læring og økt kompetanse til kommunene. Det som er unikt og innovativt i denne veiledningsmodellen er at modellen skal være lik for helsefagarbeidere og sykepleiere, organisert i et desentralisert studium som gir studiepoeng for den som ønsker det, uavhengig av om du er sykepleier eller helsefagarbeider.

  • Innovangsjon heter innovasjonsprosjektet i Vang kommune i Valdres. Som ikke lengre er noe prosjekt! Innovangsjon så dagens lys i 2011. Det ble startet av en gjeng unge og eldre ungdom som var motivert for å forme sin egen fremtid – i Vang. Dette støttet kommunestyret, og i dag er det en del av den daglige driften i kommunen. Det er i dag en «Innovangsjonsminister» og en næringsutvikler tilsatt i Innovangsjon.  De arbeider etter visjonen om at «Vang bygger Vang», og satsingene er å skape arbeidsplasser, tilflytting, møteplasser og utvikling i kommunen.

  •  Sirkula er et interkommunalt selskap som eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Selskapet utfører avfallstjenesten på oppdrag fra sine eierkommuner. Sirkula sørger for at avfall fra de ca. 40.000 husstandene på Hedmarken blir håndtert og behandlet forsvarlig.  Sirkula fikk IA-prisen for Hedmark og Oppland i 2018 for særdeles godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og sitt arbeid for inkludering på arbeidsplassen. De kjennetegnes spesielt for mange ansatte godt oppe i voksen alder. Hva gjør at Sirkula får til det?

  • Kulturhjertet. Kulturhjerte er en møteplass på Lillehammer for nye bosatte flyktninger og for de som bor i byen fra før. Kulturhjertet er en møteplass hvor alle kan føle at de hører til, og at de blir hørt. Et sted hvor barn og unge kan dele sine historier, sitt talent, sitt språk, og sin kultur. Et sted hvor voksne kan komme og snakke norsk, bli kjent med andre, og et sted hvor de kan komme og se barna opptre og få lov å være stolte over sin kultur.
    Hjertet av kulturhjertet er 35 barn og unge.  Disse møtes hver onsdag for å skape sang og musikk. Samtidig møter mange voksne, foreldre pensjonister og profesjonelle aktører for å støtte opp. Kulturhjertet har også blitt en møte plass for voksne som skaper tilhørighet og integrering.
    Ringvirkningene av den tiden Kulturhjertet har vært i drift er store. Ved å bygge nettverk har flere bosatte flykninger fått arbeid. En far som sydde kostymer til en teateroppsetning er i dag skredder, noe byen lenge hadde manglet. Det er arbeidsliv!
    Kulturhjertet har bragt metodikk og virkemidler inn i ungdomsskolene i Lillehammer, noe som igjen har skapt en annen nærhet og tilhørighet også blant elevene.
Lenkeblokk Icon Les mer om Arbeidslivskonferansen her: