Nytt av 12. mars: Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostander vil bli kompensert.

Nytt av 14. mars: Unntak for helsepersonell som pendler mellom Norge og Sverige

Helsedirektoratet har vedtatt dispensasjon for helsepersonell som er tilsatt i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten i grensekommunene mellom Norge og Sverige, og har fast bopel i
Sverige som nødvendiggjør reise mellom landene. Helsepersonell i denne gruppen kan på tross
av forbudet reise til og fra Sverige, forutsatt at offentlige transportmidler ikke benyttes.

Vedtaket gjelder fra 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

 

For mer informasjon om hvilke råd som gjelder for reiser, karanteneregler og hvordan man skal opptre dersom man lurer på om man er smittet se helsenorge.no

 

Har du flere spørsmål?

Informasjonen til den norske befolkningen inkludert helsepersonell er under kontinuerlig endring. Se derfor til enhver tid nettsidene til Helsedirektoratet  Folkehelseinstituttet og Helsenorge.no for siste nytt. 

 

Hvis du har spørsmål om hvilke rettigheter din arbeidsgiver har overfor deg når det gjelder sykepenger, overtid eller sykemelding se denne artikkelen.