Tiltaket hvor pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres er fastsatt å opphøre 1. juli.

KS henvendte seg til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. mai i år og anmodet om at tiltaket ble forlenget, bl.a. av hensyn til at det kan oppstå ekstraordinært personellbehov ved oppskalering av TISK-tiltak eller vaksinering som følge av koronapandemien. Departementet svarte KS 25. mai, at de ikke ville følge opp anmodningen, men at departementet kan åpne for en slik ordning på kort varsel dersom det oppstår et ekstraordinært personellbehov som følge av pandemien.

Departementet har valgt å fremme forslag om at tiltaket skal forlenges frem til 1. september. Det er nå vedtatt.

- Kommunene har hatt gode erfaringer med tiltaket og vi er tilfredse med at departementet nå likevel velger å foreslå en forlengelse. Det er også positivt at departementet gir tydelig utrykk for at de også etter 1. september er innstilt på å innføre nye tiltak på kort varsel dersom behovet oppstår, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Om ordningen