I forbindelse med markering av dagen løfter vi opp noen av de gode eksemplene som finnes i kommunesektoren knyttet til universell utforming.

KS har siden 2013/2014 hatt kommunenettverk på universell utforming. Vi hadde planlagt et seminar for å formidle gode eksempler fra nettverket i tilknytning til FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, men Covid19 har medført en endringer av planene.

Lenkeblokk Icon Design er mangfold


Derfor velger vi å vise frem de gode eksemplene i stedet. Vi har nylig utgitt en publikasjon om universell utforming, «Design for mangfold, Universell utforming i skoler og barnehager». I løpet av den neste måneden håper vi å få publisert flere nye hefter om vårt arbeid om universell utforming.

KS har også laget en rekke korte filmer om universell utforming, et utvalg av disse kan du se her: