Til hovedinnhold

Bolig

Et sted å bo gir oss mulighet til å utfolde oss og er et fundament for at vi skal klare oss selv. KS er opptatt av at staten gir gode rammebetingelser igjennom nasjonal politikk, lover og støtteordninger som bidrar til at alle kan bo trygt og godt.

Artikler

Les mer om bolig

Foto: Mostphotos

Rapport - heldøgns omsorgsplasser 2024

KS gjennomførte våren 2024 en undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser i alle landets kommuner.

Foto: Mostphotos

Storbynettverket ber om bedre rammevilkår for studentboliger

Storbynettverket mener at det med utgangspunkt i de særlige boligutfordringene storbyene i Norge har i dag, bør endringene i rammevilkårene for studentboliger prioriteres og iverksettes raskt.

Foto: Geir Bakken/Flickr

Bør folkeregistrert adresse vere avgjerande for oppfylling av buplikt?

Til tross for at det føreligg klare retningslinjer for korleis kontroll med buplikt på eigedom etter konsesjonslova skal gjennomførast, kan det diskuterast om systemet fungerar etter si hensikt.

Foto: Mostphotos

Undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser

KS gjennomførte våren 2023 en undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser i alle landets kommuner. 158 kommuner svarte på undersøkelsen om sine planer for ferdigstillelse av antall nye plasser, utfasing og fornyelse.

Foto: Bergen kommune, Anne Line Grimen

HØRING

Forskrift om behandling av personopplysninger på det boligsosiale feltet

Høringssvar fra KS om forslag til forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Foto: Shutterstock

Kommunane har rett til mva-kompensasjon til oppføring av ROP-bustader

Gulating lagmannsrett har nyleg avgjort at Sandnes kommune har rett til kompensasjon for meirverdiavgift for kostnader til oppføring av bygg for personar med utfordringar innanfor rus og psykiatri.

Les flere artikler

KONTAKT