Bolig

Et sted å bo gir oss mulighet til å utfolde oss og er et fundament for at vi skal klare oss selv. KS er opptatt av at staten gir gode rammebetingelser igjennom nasjonal politikk, lover og støtteordninger som bidrar til at alle kan bo trygt og godt.

Mer om bolig

Universal design and age-friendly society

Universal design and age-friendly society

KS ' newest handbook on age-friendly communities is now available in English. Several other booklets with examples of universal design and age-friendly society from Norwegian municipalities and counties are already available in English.

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering.

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

PRESSEMELDINGER

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

- Dette er svært positivt i en sak KS har arbeidet for lenge. Nå ser det ut til at de tidligere boligstiftelsene kan få en plass i kommunens boligpolitikk som tjener innbyggerne på en god måte, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Boliger for fremtiden 2021

Boliger for fremtiden 2021

Konferansen «Boliger for fremtiden» arrangeres i Trondheim 10.-11. februar 2021. Konferansen har etablert seg som en viktig møteplass for eiere og forvaltere - enten de bygger, vedlikeholder eller stiller boliger til rådighet i kommunene.

Store utfordringer med boligstiftelser

Store utfordringer med boligstiftelser

I forbindelse med arbeidet med ny stiftelseslov, ønsker KS endringer som åpner for at kommunale stiftelser med boligsosialt formål kan oppløses uten at det stilles de strenge vilkårene som følger av dagens lov.

Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør

Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør

Asplan Viak har gjennomført et prosessrettet prosjekt for KS om kommunen som aktiv boligpolitisk aktør. Prosjektet har resultert i fem anbefalinger som kan understøtte kommunenes arbeid med en helhetlig boligpolitikk.

Les flere artikler

KONTAKT