Kommunenettverket for aldersvennlig lokalsamfunn hadde oppstartskonferanse 19. mars 2019. I den første fasen skal nettverket utvikle modeller og verktøy.

Høsten 2019 organiserte KS fire regionale samlinger i Oslo, Tromsø, Stavanger og Trondheim. Rundt 80 kommuner deltok. 

Samlingene har hatt som formål å bygge opp kunnskap om hva som ligger i aldersvennlige lokalsamfunn, de ulike innsatsområdene, gode eksempler på aldersvennlige tiltak, samt kartlegging av hva som gjøres i kommunene nå av aldersvennlige tiltak og behovene for et nettverk hva angår struktur og innhold.

Lenkeblokk Icon Les om hvordan Trondheim kommune jobber med aldersvennlig samfunn Lenkeblokk Icon Les om hvordan Levanger kommune jobber med aldersvennlig samfunn

Kommende samlinger

Våren 2020 skal verktøy for kommunene utvikles. Følgende nettverkssamlinger er planlagt:

4. mars: Felles samling inkludert to fagsamlinger med temaene "samfunnsdeltagelse" og "kommunikasjon og medvirkning" samme dag. Meld dere på her

I tillegg blir det tre andre fagsamlinger utover våren for å dekke alle fem innsatsområdene.

31.mars: fagsamling på universell utforming/utendørsområder/plan i Stavanger. Meld dere på her

Fagsamlinger på tema bolig og transport skal også avholdes i løpet av våren 2020. 

12. juni: Lansering av verktøy

Høsten 2020: Implementering starter