Avhengig av hva kommunen ønsker å oppnå er det flere grep den kan ta. Det kan være å redusere tilgjengeligheten ved nybygg slik at færre kjører privatbil dit eller innføre parkeringsavgift. Andre ganger er kanskje løsningen å reservere plass til sykkelparkering eller regulere hvor lenge det er lov å parkere et sted.

Parkering og lovverket

Litt forenklet kan vi kategorisere parkeringstiltak etter to lover: Plan- og bygningsloven og vegtrafikkloven.

Plan- og bygningsloven regulerer i hovedsak nye plasser. Det gjelder både hvor mange plasser som bygges, hvem som eier plassene og hvordan de er utformet og lokalisert.

Vegtrafikkloven gjør at politikerne kan styre hvordan allerede eksisterende plasser reguleres og brukes. For eksempel kan parkeringsplasser ha avgift eller tidsbegrensing. Eventuelt kan plassene være reservert til spesielle formål eller type biler. 

 

Kilde: Parkering - virkemiddel og effekter, TØI-rapport 1493/2016