Denne veilederen er basert på kunnskapsgrunnlaget for kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi. Veilederen er utarbeidet av Deloitte i 2022 på oppdrag fra KS, med støtte fra Klima- og miljødepartementet. 

Veilederen tar for seg syv tiltaksområder, inkludert styring og ledelsesprosesser. For tiltaksområdene fremhever vi hvorfor det er viktig å jobbe mot en sirkulær omstilling innenfor tiltaksområdet, samt hvordan kommunesektoren kan bidra. Følgende tiltaksområder inngår i veilederen:

  • Styring og ledelsesprosesser
  • Industri og næringsutvikling
  • Bygg, areal og infrastruktur
  • Grønn transport og mobilitet
  • Matsystemer
  • Skogbaserte verdikjeder
  • Avfall, avløp og gjenvinning

Det er i tillegg utarbeidet en eksempelbank med konkrete eksempler på gjennomførte tiltak, roller, initiativ og samarbeid innen sirkulær økonomi hos norske kommuner og fylkeskommuner. Eksemplene er sortert etter tiltaksområder og gir et innblikk i hvordan ulike aktører jobber eller har lykkes med å gjennomføre tiltak innenfor sirkulær økonomi. Formålet med eksempelbanken er å dele god praksis fra kommunesektoren som andre kommuner kan dra nytte av i sitt arbeid med sirkulær økonomi.