Sammen med renovasjonsselskapet BIR, som er samarbeidspartner i prosjektet WasteNOmore, utforsker NORCE hvilke typer matavfall som kan benyttes i mikroalgeproduksjon. WasteNOmore har fått finansiering gjennom satsningen Grønn plattform. Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova. Over en milliard kroner er satt av til Grønn plattform i perioden 2021- 2023.

Prosjektet skal teste, skalere og integrere løsninger for konvertering av avfallsstrømmer på en kostnadseffektiv måte med lavt karbonavtrykk. NORCE vil sammen med industri, offentlige aktører og andre forskningsinstitutter etablere et konsortium som skal redusere omfanget av importerte vegetabilske fôringredienser som soyaprotein og genmodifisert raps. Målet er å erstatte slike ingredienser med fôringredienser som krever inntil 12 ganger mindre areal og inntil 450 ganger mindre vann.

Eksperter på marin bioteknologi i NORCE utforsker nå hvordan det kan dyrkes fram næringsrike mikroalger med innsektrester og matavfall som fôr. De tre viktigste utfordringene i mikralgeproduksjonsprosjektet er knyttet til konverteringseffektivitet, næringsverdi og regulatoriske forhold. For eksempel er insektavfall et tørt pulver som må oppløses i vann (en prosess som også må forbedres) for å tas opp av mikroalger. Et annet viktig spørsmål er hvordan, eller om, ernæringskvaliteten til mikroalger påvirkes av bruken av organisk avfall. Lovverket for matproduksjon og gjødsling spiller en stor rolle her, og det er fortsatt mange gråsoner når det gjelder ny mat. Lovverket er ikke oppdatert på alle punkter og det er et stort behov for avklaringer, blant annet knyttet til EUs definisjon på mikroalger.

Lenkeblokk Icon 44 prosjekter vil utvikle nye grønne løsninger Lenkeblokk Icon Dette kan bli gull verdt i sirkulærøkonomien