Forskningsprosjektet UPSCALE undersøker hvordan lokale delingsordninger kan styrkes. Ved å se på bibliotekenes rolle i en sirkulær økonomi, skal de redegjøres for hva som skal til for at folk deler og låner mer. Det overordnede målet med forskningen er å se på hvordan offentlige bibliotek kan benyttes som knutepunkt for å gjøre lokale delingsordninger både bedre og større. Det er også deltakende aktører fra næringslivet og frivillige organisasjoner.  

Det er i prosjektet benyttet biblioteker i Drammen, Tromsø, Nordre Follo, Lillestrøm, og Lier. Spesifikt forskes det på hvordan bibliotekene kan tilrettelegge for mer deling av ting og utstyr, ideer, erfaringer og kunnskap. I tillegg skal UPSCALE utvikle og tilpasse løsninger for deling i butikker ved hjelp av bibliotekenes lånekort.

Lenkeblokk Icon Lær mer om UPSCALE