Flere av avfallsselskapene inviterer skoleelever til omvisning og undervisning med temaer som bærekraft, avfall, gjenvinning og kildesortering. Blant disse er Innherred Renovasjon, som har bygd et mediesenter for undervisning for barnehager, 4.klasse og ungdomsskoler. Barnehager og skoler kan melde seg på til undervisning enten vår eller høst, og Innherred setter deretter av ressurser til dette. Mediesenteret er etablert for at opplæringen skal digitaliseres og engasjere.  Ved Universitetet i Nord kobles Innherred Renovasjon på bachelor-undervisningen i miljøfag. I samarbeid med Framtiden i våre hender har Innherred Renovasjon også invitert til miljøfestival i Levanger. Der arrangeres det aktiviteter og underholdning for familier, med fokus på gjenvinning, ombruk, bærekraft og avfallsreduksjon.  

Lenkeblokk Icon Miljøfestival på Mule - Innherred renovasjon